Våra byggprojekt

Vi underhåller och bygger nytt för ett ännu starkare, tryggare och bättre samhälle. Här kan du se våra pågående och kommande större byggprojekt och arbeten i Gävle med omnejd.

Pågående
2 januari 2019 - 31 december 2024
Vi byter 60 000 elmätare
Vi jobbar med att byta ut alla elmätare hos alla våra kunder till den nya generationens smarta elmätare. Den 30 december 2024 ska vi vara klara.
Pågående
16 augusti 2021 - 30 juni 2024
El- och belysningsprojekt i Strömsbro
Strömsbros elnätskablar och gatubelysning ska uppdateras så att vi får en modern och trygg strömförsörjning och närmiljö.
Pågående
1 maj 2022 - 31 december 2024
Fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken
Ett unikt samarbetsprojekt pågår för att koppla samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle - Sveriges smartaste fjärrvärmeledning.
Slutförd
17 april 2023 - 30 juni 2023
Fiberprojekt Gamla Gefle
Vi bygger ut fibernätet i Gamla Gefle för ett snabbt och stabilt bredband.
Slutförd
14 augusti 2023 - 17 september 2023
Fjärrvärmeprojekt på Nygatan
Vi utför fjärrvärmearbeten på Nygatan.