Framtidens energisystem

Vi utforskar kombinationen av solceller och ett lokalt batterilager. Det gör vi för att lära oss mer om hur tekniken kan hjälpa oss och våra kunder att ta nästa steg i utvecklingen av framtidens hållbara energisystem.

Det är flera i Gävle kommun som installerat solceller de senaste åren, vilket är ett framsteg. Som solcellsinnehavare blir man dock snart varse att elproduktionen är som störst när behovet är som minst – på dagtid när man jobbar eller inte är hemma. Med batterilagring är det möjligt att lagra den egenproducerade elen för att använda den senare när solcellerna producerar mindre eller sälja vidare elen ut på nätet.

Så fungerar batterilagring

Illustration som visar flödet på hur solceller med batterilagring fungerar.
  • Solen skiner Solljusenergi samlas upp med hjälp av solcellerna.
  • Utan batterilagring Utan batterilager måste energin användas direkt i ditt hem eller säljas ut på nätet. Idag är el en färskvara.
  • Med batterilagring Med ett batteri kan du välja själv om du använder elen direkt, senare eller säljer den vidare.
  • Håll koll i appen Du har full koll på ditt system och din elproduktion via vår app eller appen som följer med systemet.

Testpilotprojekt

Vi har två testpiloter som är lika nyfikna som vi är på tekniken. Under tre år kommer vi, tillsammans med våra pionjärer, att lära oss mer om batterilagring. Vi vill utvärdera det vi tror kommer att vara framtiden för många energisystem; batterilager som lagrar förnybar energi under dagen för att sedan kunna nyttjas under den del av dygnet när energibehovet är större.

Läs mer
Testa ditt tak för solceller
Rita ut och räkna på ditt tak i vår solcellskarta.
Avdrag för grön teknik
Det här avdraget finns för solceller, laddboxar och batterilagring.
Träffa familjen som testar batterilagring
Våra första testpiloter av batterilagring.