Elhandel

Vår el är garanterat 100% förnybar, helt fri från fossila bränslen.

Klimatsmart fjärrvärme

Miljöpåverkan för fjärrvärme redovisas med tre olika värden.

Hållbar utveckling – 100 framsteg

Läs om hållbarhetsprojekt och initiativ som vi genomför eller är delaktiga i.

Energirådgivning

Enkla tips på hur du kan spara både energi och pengar.

Hållbarhetspolicy

Gävle Energi AB tar ett hållbart ansvar för alla delar i vår verksamhet.

Bolag med miljöfokus

Vi arbetar långsiktigt för att utveckla och stärka våra hållbarhetsfrågor.

Miljörapporter

Här kan du se våra senaste miljörapporter sedan tre år tillbaka.

ISO-certifiering

Vi uppfyller kraven enligt ISO-standarderna 14001:2015 och 9001:2015.