Meny

Miljö och hållbarhet

Frågor om miljö och hållbarhet är en självklarhet i vår affärsverksamhet och vårt dagliga arbete.

100 % förnybar el Vår el är garanterat 100 % förnybar, helt fri från fossila bränslen.
Miljöriktig fjärrvärme Se miljövärden och produktionsmix för vår fjärrvärme.
100 framsteg för en bättre morgondag Läs om hållbarhetsprojekt och initiativ som vi genomför eller är delaktiga i.