Få avbrott

Ett av Sveriges mest driftsäkra elnät med få strömavbrott.

Kvalitet

Vi förstärker och underhåller elnätet kontinuerligt.

Låg avgift

Ett av Gävleborgs mest prisvärda elnät.

Säker leverans av el

Gävle Energi är nätägare i största delen av Gävle kommun. Vi ser till att alla har ett väl fungerande elnät. Vi förbättrar och underhåller elnätet kontinuerligt för att ge en säkerhet både för personer och för själva leveransen av el. Vilket elnät du har beror på var du bor. Du väljer alltså inte elnät själv.

Elnätspriser Våra elnätspriser är näst lägst jämfört med andra elnätsföretag i Gävleborg.
Läs mer