Nyinstallationer av fasta ledningar, uttag, strömbrytare och lampor måste utföras av en behörig elinstallatör. Det gäller även anslutning eller losskoppling av fast anslutna hushållsmaskiner som diskmaskiner och tvättmaskiner.

Bor du i villa?

Bor du i en villa eller i ett fritidshus är du ansvarig för att den fasta installationen sköts och används på ett riktigt och säkert sätt. Kontakta alltid en behörig elinstallatör om du misstänker fel på den fasta elinstallationen.

Bor du i lägenhet?

Bor du i hyreslägenhet eller bostadsrätt måste du se till att elinstallationen inte har synliga skador. Upptäcker du fel ska du kontakta din hyresvärd eller förening.

Vill du veta mer om elsäkerhet?

Elsäkerhetsverket

Det här får du göra själv

Det är tillåtet att montera

  • stickproppar
  • skarvuttag
  • apparatuttag
  • lamphållare
  • sladdströmbrytare

I fasta installationer får du byta

  • säkringar
  • strömbrytare
  • vägguttag
  • lamphållare