Vad behöver jag som kund tänka på?

Priset grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt. Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark. Fasad- eller markmätarskåp ingår inte i priset.

Teckna elnätsavtal Teckna elnätsavtal här.
Läs mer

Elanslutning 16 – 25 A

Priser från 1 januari 2021.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
0-200 meter37 500
200-600 meter37 500 kr + 321 kr/meter
600-1200 meter166 000 kr + 743 kr/meter
1200-1800 meter611 500 kr + 465 kr/meter
Över 1800 meterOffert lägst 890 500 kr

Elanslutning 35 A

Priser från 1 januari 2021.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
0-200 meter59 250
200-600 meter59 250 + 637,50 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.

Elanslutning 50 A

Priser från 1 januari 2021.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
0-200 meter69 000
200-600 meter69 000 + 637,50 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.

Elanslutning 63 A

Priser från 1 januari 2021.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
0-200 meter77 500
200-600 meter77 500 + 637,50 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.