Tillämpningsbestämmelser

Priset grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt. Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark. Fasad- eller markmätarskåp ingår inte i priset.

Teckna elnätsavtal Teckna elnätsavtal här.
Läs mer

Elanslutning 16 – 25 A

Priserna gäller från och med 1 januari 2020.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
0-200 meter36 250
200-600 meter36 250 kr + 310 kr/meter
600-1200 meter160 250 kr + 677,5 kr/meter
1200-1800 meter566 750 kr + 411,25 kr/meter
Över 1800 meterOffert lägst 813 500 kr

Priserna nedan gäller från och med 1 januari 2021.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
0-200 meter37 500
200-600 meter37 500 kr + 321 kr/meter
600-1200 meter166 000 kr + 743 kr/meter
1200-1800 meter611 500 kr + 465 kr/meter
Över 1800 meterOffert lägst 890 500 kr

Elanslutning 35 – 63 A

Priserna gäller från och med 1 april 2019.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
35 – 63 A (zon 1: tom 200 meter)47 500
35 – 63 A (zon 2: 200 – 400 meter)81 250
35 – 63 A (zon 3: 400 – 600 meter)115 000
35 – 63 A (zon 4: längre än 600 meter)Offert

Från och med 1 januari 2021 beräknas och offereras avgiften individuellt för 35 ampere och uppåt.