Vad behöver jag som kund tänka på?

Priset grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt. Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark. Fasad- eller markmätarskåp ingår inte i priset.

Teckna elnätsavtal Teckna elnätsavtal här.
Läs mer

Elanslutning 16-25 A

Priser från 1 januari 2022

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
0-200 meter38 125 kr
200-600 meter38 125 kr + 327,50 kr/meter
600-1200 meter169 125 kr + 800 kr/meter
1200-1800 meter649 125 kr + 486,25 kr/meter
Över 1800 meterOffert lägst 940 875 kr

Elanslutning 35 A

Priser från 1 januari 2022

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
0-200 meter60 125 kr
200-600 meter60 125 kr + 650 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.

Elanslutning 50 A

Priser från 1 januari 2022

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
0-200 meter70 000 kr
200-600 meter70 000 kr + 650 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.

Elanslutning 63 A

Priser från 1 januari 2022

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
0-200 meter78 625 kr
200-600 meter78 625 kr + 650 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.