Vad behöver jag som kund tänka på?

Priset grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt. Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark. Fasad- eller markmätarskåp ingår inte i priset.

Teckna elnätsavtal Teckna elnätsavtal här.
Läs mer

Elanslutning 16-25 A

Priser från 1 januari 2023

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
0-200 meter44 375 kr
200-600 meter44 375 kr + 381 kr/meter
600-1200 meter169 125 kr + 908,75 kr/meter
1200-1800 meter649 125 kr + 526,25 kr/meter
Över 1800 meterOffert lägst 964 875 kr

Elanslutning 35 A

Priser från 1 januari 2023

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
0-200 meter70 375 kr
200-600 meter70 375 kr + 763 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.

Elanslutning 50 A

Priser från 1 januari 2023

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
0-200 meter82 125 kr
200-600 meter82 125 kr + 763 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.

Elanslutning 63 A

Priser från 1 januari 2023

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
0-200 meter92 125 kr
200-600 meter92 125 kr + 763 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.