fbpx

Driftinfo

Driftinfo

Här kan du se om vi har några aktuella eller planerade driftavbrott på vår el eller fjärrvärme.


Aktuella avbrott


Planerade avbrott
Frågor och svar