Tillstånd och regler

Innan du ska gräva måste du ansöka om tillstånd från Gävle kommun. Du behöver även ta del av våra regler som gäller vid markarbeten nära ledningar och anläggningar.

Det är viktigt för att det inte ska bli någon skada på våra ledningar eller nät och för att du som privatperson eller företag ska få en smidig grävning.

På Gävle kommuns webb kan du läsa mer och ansöka om tillstånd.

Gävle kommun