Tillstånd vid grävning

Innan du ska gräva eller utföra markarbeten behöver du ta reda på var kablar och ledningar finns nedgrävda. Det gör du enklast genom att gå in på Ledningskollen.se och registrera ett ärende.

Du behöver också ansöka om tillstånd från Gävle kommun och ta del av våra regler som gäller vid markarbeten nära ledningar och anläggningar. Det är viktigt för att det inte ska bli någon skada på våra ledningar eller nät och för att du som privatperson eller företag ska få en smidig grävning.

Regler för markarbeten

Ansök om tillstånd

På Gävle kommuns webb kan du läsa mer och ansöka om tillstånd.

Vanliga frågor och svar vid grävarbete

Om du vill flytta din redan nedgrävda inkommande elledning tar du kontakt med en behörig installatör som skickar in en föranmälan om servisändring till oss via installatörsportalen.

Om du däremot vill göra om en inkommande luftledning till en nedgrävd ledning behöver du kontakta oss för att utreda dina förutsättningar och eventuell kostnad.

I vissa fall går det bra och medför oftast en faktisk kostnad för utförandet. Du är välkommen att kontakta oss så kan vi titta närmare på dina förutsättningar och eventuell kostnad.

Nej. I händelse av träd mot ledning bör du omedelbart kontakta vår driftcentral på telefon 026-17 85 60.

Läs mer
Tillfällig elanslutning
Bygga nytt, bygga om eller arrangera event? Vi hjälper dig med tillfällig elanslutning.
Ny elanslutning
Så här går du tillväga för att beställa en ny elanslutning.
Elanslutningspriser
Här kan du se vilka priser som gäller för nya elanslutningar.