Framkomlighet under byggfasen

Under projektets gång kommer vi att behöva stänga av vissa delar för trafiken för att arbetsplatsen ska bli säker både för boende, förbipasserande och för oss som jobbar där.

Du som bor eller har verksamhet i någon av fastigheterna i området kommer alltid att kunna ta dig fram till entréer och garage även om framkomligheten kommer att vara begränsad. För fotgängare och cyklister kommer alltid en trottoar att vara öppen. Genomfartstrafik kommer däremot att hänvisas till andra gator och parkeringsplatser längs med gatan kommer i perioder att stängas av.

Arbete i etapper

Vi kommer att dela upp sträckan i fem kortare etapper. Vi börjar vid Skattehuset med att schakta, lägga ner rör och fylla igen schaktet innan vi går vidare till nästa sträcka där vi fortsätter på samma sätt. På det viset slipper hela sträckan vara uppgrävd under hela byggperioden och vi förbättrar framkomligheten.

Vi hoppas att du har överseende med eventuella besvär projektet kan leda till eftersom det i slutändan kommer att leda till ett klimatsmartare och mer hållbart Gävle där vi minskar koldioxidsläppen.

Tack för ditt tålamod!

Fjärrkyla Med fjärrkyla får du ett behagligt inomhusklimat och kyla till industriella processer.

Den röda markeringen visar var vi kommer att gräva för att lägga ner ledningar för fjärrkyla.

Projektinformation 15 april 2024 - 20 juni 2024
Planerad
Fjärrkyla