Tidplan

Arbetet sker i flera etapper. Så här ser tidplanen ut i stora drag.

  • Etapp 1: augusti 2021 – maj 2022
  • Etapp 2: maj 2022 – maj 2023
  • Etapp 3: maj 2023 – november 2023
  • Etapp 4: april 2024 – oktober 2024

Under projektets gång kommer vi att behöva stänga av vissa delar för trafiken för att arbetsplatsen ska bli säker både för boende, förbipasserande och för oss som jobbar där. Framkomligheten i området kommer periodvis att vara något begränsad.

Elen kommer att fungera som vanligt under projektet förutom på dagen då vi kopplar in det nya elnätet, då kommer det bli ett kortare strömavbrott. Inför avbrottet får du närmare information om datum och tid.

Vi hoppas att du har överseende med eventuella besvär projektet kan leda till eftersom det i slutändan kommer att leda till ett tryggare, säkrare och mer driftsäkert el- och belysningsnät för alla våra kunder och hela området. Tack för ditt tålamod!

Vad kan vi hjälpa dig med? Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi kommer att utföra grävarbeten längs gatorna inom områdena markerade med rosa.

Under projektets gång kan det finnas dubbelt av både kabelskåp och belysningsstolpar i området. Vi tar bort det gamla materialet allt eftersom.

Var uppmärksam på att området är en byggarbetsplats med allt vad det innebär. Det kan handla om ojämna asfaltskanter, oasfalterade vägar, gropar och schakt, människor i rörelse som är där och arbetar, belysningsstolpar som inte fungerar, med mera.

Undrar du varför vi har sprejat olika markeringar på gatorna? Markeringarna visar var i backen befintliga ledningar ligger, så att vi undviker att gräva av något.

Projektinformation 16 augusti 2021 - 30 juni 2024
Pågående
Elnät