Fjärrvärmenätet

Fjärrvärme bygger på en enkel, men genial idé: Istället för att varje fastighet har en egen värmekälla, så produceras värmen centralt och strömmas ut till fastigheterna. Det är bekvämt för dig som är kund och gör det också möjligt att göra värme av sådant som annars bara skulle bli över. Streamad värme helt enkelt.

Att fjärrvärmen i Gävle är 100% förnybar beror till stor del på vårt nära samarbete med Billeruds pappersbruk.

Den här filmen förklarar på ett enkelt sätt hur fjärrvärmen i Gävle fungerar.