Minska kostnaden med ROT-avdrag

Om du väljer ROT-avdrag så drar vi av 30 % av arbetskostnaden direkt på din faktura. Motsvarande belopp får Gävle Energi ansöka om hos Skatteverket efter att du har betalat fakturan.

Det spelar ingen roll till vilken vi adresserar fakturan, men när vi ska ansöka hos Skatteverket måste vi veta vilken fastighetsägare som ska använda sig av ROT-avdraget.

Fördela rotavdraget

Äger båda fastigheten så har ni möjlighet att fördela detta. Kontakta Skatteverket om ni vill ha mer information.

Fyll i om du ska ha ROT-avdrag och ange vilken av fastighetsägarna som ska använda sig av ROT-avdraget. Om ni ska fördela ROT-avdraget så fyll i fördelningen, till exempel 50 50.

Observera att ansökan gäller endast dig som äger fastigheten det avser. Om fastigheten är yngre än fem (5) år beviljas ej ROT-avdrag. Om du har frågor gällande din fastighet, kontakta Skatteverket.

Ansökan ROT fjärrvärme

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.gavleenergi.se/gdpr