Klimatsmart

Producera din egen klimatsmarta solel.

Hög produktion

Producerar el även om det är molnigt.

Prisvärt

Solceller höjer värdet på din fastighet.

Enkelt

Solcellsanläggningen är nästintill underhållsfri.

Testa ditt tak i vår solcellskarta

I vår solcellskarta kan du få en preliminär kostnad för en solcellsanläggning. Sök fram ditt hus genom att skriva in din adress och markera eller ange ytan på ditt tak.

Gör en preliminär kostnadsberäkning

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.gavleenergi.se/gdpr

Så går det till

  • Fyll i din adress Skriv in din adress för att få fram ditt hus på kartan.
  • Markera eller ange ytan manuellt Markera eller ange ytan för solcellerna på ditt tak direkt i kartan eller ange manuellt.
  • Takets riktning Välj takets riktning.
  • Takets lutning Välj takets lutnining.
  • Se ungefärlig kostnad Kostnaden som presenteras är preliminär.

Nyckelfärdig anläggning

Anläggningen offereras med individuell prisbild. Priset baseras bland annat på vilken storlek du önskar på anläggningen och vilka förutsättningar som finns med hänsyn till skick på tak, inkopplingsmöjligheter, ställningsbehov.

Vanliga frågor och svar om att köpa solceller

I regel behöver du inte bygglov för solceller. Förutsatt att panelerna följer takets lutning och att huset inte ligger inom ett område med riksintresse för kulturmiljö eller är k- alternativt q-märkt.

För att helt säkerställa detta kan du kontakta en bygglovshandläggare på kommunen.

I Planarkivet på Gävle kommuns webbplats hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du se om det finns någon gällande detaljplan i området. Planarkivet finns på denna länk.

Det går inte att få ROT-avdrag för solcellsinstallationen, utan det är helt ersatt av det gröna avdraget. Du kan läsa mer om det gröna avdraget som ersatt solcellsstödet på vår webb.

Läs mer här

Generellt kan du räkna med ca 12-15 år återbetalningstid med solcellsbidrag. Väderstreck, storlek, lutning och användningsgraden av elen är avgörande parametrar.

Du behöver inte göra någonting. Vi levererar ett nyckelfärdigt system i samarbete med vår partner Svea solar. Svea Solar kontaktar dig för att boka tid för installationen strax efter beställningen är lagd.

Det beror på solläget. Öst-syd-väst med vinkel på taket ger bra förutsättningar. Den bästa förutsättningen är 20-45 graders vinkel i rakt söderläge.

Läs mer här
Läs mer
Så fungerar solceller Vad behöver man veta och hur går man tillväga?
Solcellsinstallation
- Steg för steg
Vi går igenom hur solcellsinstallationen går till, steg för steg.
Sälj din överskottsel Har du en egen solcellsanläggning? Nu kan du sälja överskottet.