Så fungerar det gröna avdraget

Avdraget för grön teknik gäller för privatpersoner från årsskiftet 2020-21. Beslutet innebär att stödsystemet görs om dels kring hur stora bidrag du kan få och dels hur stöden delas ut. Du behöver inte ansöka om avdraget. Det betalas ut direkt genom ett avdrag på priset, precis som RUT och ROT.

Avdrag för arbete och material

Du får göra avdrag för arbete och material enligt nedan.

  • 14,55 % för installation av solceller.
  • 48,5 % för installation av laddningspunkter till elfordon.
  • 48,5 % för installation av lagring av egenproducerad elenergi.

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Är man två personer som äger en fastighet gemensamt kan man alltså dra av totalt max 100 000 kronor per år.

Som exempel innebär en solcellsinstallation på 150 000 kr ett avdrag på som mest 21 825 kr. Och en batteriinstallation på 80 000 kr ett avdrag på max 38 800 kr.

Mer information

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om avdraget för grön teknik.

Läs mer
Testa ditt tak för solceller
Rita ut och räkna på ditt tak i vår solcellskarta.
Ladda hemma
Enkelt ladda din elbil hemma med vår smarta laddbox.
Batterilagring
Läs om utvecklingen av framtidens hållbara energisystem.