Från 70 år gammal teknik till toppmodern utrustning

På Riggargatan har vi idag en fördelningsstation för inkommande el från regionnätet som byggdes på 1950-talet. Den har förstås moderniserats under årens lopp men nu har den föråldrats så mycket att den ska ersättas av den senaste och klimatsmartaste tekniken för elnätsanläggningar.

Med start i mitten av april börjar vi förbereda marken intill vår nuvarande fördelningsstation. Arbetena kommer att pågå dagtid mellan klockan 7 och 18. Från och med starten till och med den 30 juni kommer det stundtals att bullra och damma från byggnationerna. Från och med augusti när arbetena fortsätter kommer de inte att vara lika märkbara för omgivningen.

Om projektet

Den nya fördelningsstationen kommer att ha ett stort miljöfokus i alla delar av byggprocessen. Från tillverkningen av delar, till transport men även vid användning kommer den att vara miljömässigt mer hållbar än den gamla stationen. Det beror till stor del på att den nya anläggningen kommer att vara helt fri från klimatskadliga gaser. Historiskt har det varit standard att använda svavelgas i den här typen av stationer men nu kommer anläggningen i stället att nyttja vakuum, vilket vi kommer att vara först i Sverige med.

Projektet i sin helhet beräknas bli klart vintern 2025-2026.

Skiss som visar hur den nya fördelningsstationen kommer att se ut.
Projektinformation 15 april 2024 - 31 december 2025
Planerad
Elnät