Uppsäkring

Uppsäkring innebär att en större säkring sätts in. Det gör man för att kunna öka den högsta möjliga belastningen i ett elektriskt system, det så kallade möjliga effektuttaget. Det innebär i praktiken hur mycket elektrisk utrustning du kan använda samtidigt utan att elsystemet överbelastas och säkringarna löser ut.

En uppsäkring kan bli aktuell när du installerar golvvärme, bygger bastu eller dylikt. Som företagare kan uppsäkring bli aktuellt om du till exempel väljer att investera i fler eller kraftfullare maskiner. Uppsäkring ska alltid föranledas av en föranmälan.

Nedsäkring

Nedsäkring innebär att man begränsar den högsta möjliga belastningen i ett elektriskt system. Fördelen med att säkra ned är att den fasta avgiften för elabonnemanget blir lägre.

Om du bor i ett eluppvärmt hus kräver det mycket effekt. Det är då troligt att du har en säkring på minst 20 ampere (A). Om du byter uppvärmningsform till fjärrvärme behövs bara en säkring som klarar av vanlig hushållsel. Då räcker oftast 16 A. En nedsäkring från 20 A till 16 A innebär att du sparar drygt 1000 kronor per år.

Kontakta en elinstallatör

Ta kontakt med en elinstallatör som hjälper dig med säkringsändringen och som sedan lämnar in en för- och färdiganmälan till oss.

El och säkerhet Här får du några nyttiga råd och tips.

Vanliga frågor och svar om säkringar

Du kan se vilken huvudsäkring du har genom att titta på din faktura eller genom att skruva ur din säkring och titta i botten (passkontakten), vilken färg den har speglar storleken på säkringen.

16 A – Grå
20 A – Blå
25 A – Gul
35 A – Svart
50 A – Vit
63 A – Koppar

Storleken på passkontakten ska vara lika på alla tre huvudsäkringar, den högsta storleken är avgiftsbestämmande om det av någon anledning är olika storlekar. Om du har olika storlekar är det mer fördelaktigt att se över om du kan fördela effekten jämnare mellan faserna och således undvika en högre taxa än nödvändigt. Vänd dig till en behörig installatör för råd och genomförande av säkringsändringar eller effektfördelning på faserna.

Ta kontakt med en elinstallatör som hjälper dig med säkringsändringen och som sedan lämnar in en för- och färdiganmälan till oss via installatörsportalen.

För de flesta räcker det med 20 ampere, men för vissa fungerar även 16 ampere. Möjligheten finns att ställa upp eller ned boxen om du byter vanor eller köper ny elbil.