Anslutningsavgift för fjärrvärme

Anslutningsavgiften för fjärrvärme är 69 000 kronor. Det är möjligt att få rot-avdrag med 30 procent på arbetskostnaderna.

Ansök om rot-avdrag här eller läs mer om rot-avdraget på Skatteverkets webbplats.

Anslutningsavgift för villapaket

Villapaketet som inkluderar fjärrvärme- och fiberanslutning kostar 79 100 kronor. Det ingår en grävning på 20 meter (därefter tillkommer 3000 kronor per extra meter), installation av fjärrvärmecentralen och återställning efter grävningen. Du som beställer bredband får en kopplingspunkt i ditt hus där du kan ansluta eller bygga ut ett eget nät.

ROT-avdrag Gör din ansökan om ROT-avdrag här.
Läs mer

Fjärrvärmeavgifter 2020

Årlig förbrukningTotal kostnad/årVarav fast delVarav rörlig del
15 000 kWh13 117 kr5 817 kr7 300 kr
20 000 kWh15 551 kr 5 817 kr 9 734 kr
30 000 kWh20 418 kr 5 817 kr 14 601 kr
40 000 kWh25 285 kr 5 817 kr 19 468 kr

Årskostnaden 2020 består av en fast avgift om 5 817 kr/år och den rörliga avgiften 48,67 öre/kWh.

Beräkna och jämför din fjärrvärmekostnad

Beräkna fjärrvärmekostnad – Ange din årsförbrukning i kWh
En nybyggd villa på 120 m2 gör av med cirka 11 000 kWh/år medan en äldre villa i samma storlek gör av med 20 000 kWh/år.

Jämför pris med andra uppvärmningsformer
fjarrkontrollen.se kan du se vad fjärrvärme kostar för just ditt hus och jämföra med priset för andra uppvärmningsformer.

Avgifter för poolvärme

Anslutningsavgift för poolvärme
Att få en poolväxlare monterad kostar 16 000 kr inklusive moms. Förutsättningen är att poolväxlaren kan monteras inom 2 meter från din befintliga fjärrvärmecentral. Efter att vi utfört installationen är det du som äger poolväxlaren. Inkoppling till ditt system ingår ej utan tillkommer. Har du önskemål om annan placering av poolväxlaren lämnar vi en offert.

Poolvärmeavgifter 2020
Rörligt energipris för perioden maj–september 16,07 öre/kWh inklusive moms (gäller all fjärrvärme). Fast avgift för perioden maj–september 1 630 kr inklusive moms.

Prisdialogen

För att våra kunder ska få insyn i hur prissättningen på fjärrvärme fungerar använder vi en modell som heter Prisdialogen. Den innebär att kunder bjuds in till lokala dialoger.

Dialogen ska leda till en lokal prisändringsmodell som prövas centralt. Prisändringsmodellen ska innehålla prisändring för kommande år och en prognos för de följande två åren samt företagets prispolicy och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.

Läs mer på www.prisdialogen.se.

Logotyp Prisdialogen