Anslutningsavgift för fjärrvärme

Anslutningsavgiften för fjärrvärme är 69 000 kronor inklusive moms. Det är möjligt att få rot-avdrag med 30 procent på arbetskostnaderna.

Ansök om rot-avdrag här eller läs mer om rot-avdraget på Skatteverkets webbplats.

Anslutningsavgift för villapaket

Villapaketet som inkluderar fjärrvärme- och fiberanslutning kostar 79 100 kronor inklusive moms. Det ingår en grävning på 20 meter (därefter tillkommer 3000 kronor per extra meter), installation av fjärrvärmecentralen och återställning efter grävningen. Du som beställer bredband får en kopplingspunkt i ditt hus där du kan ansluta eller bygga ut ett eget nät.

ROT-avdrag Gör din ansökan om ROT-avdrag här.
Läs mer

Fjärrvärmeavgifter 2021

Årlig användningTotal kostnad/årVarav fast delVarav rörlig del
15 000 kWh13 217 kr5 861 kr7 356 kr
20 000 kWh15 669 kr 5 861 kr 9 808 kr
30 000 kWh20 573 kr 5 861 kr 14 712 kr
40 000 kWh25 477 kr 5 861 kr 19 616 kr

Här ser du exempel på vad det kostar baserat på fyra olika nivåer av användning. Årskostnaden 2021 består av en fast avgift på 5 861 kr/år och den rörliga avgiften 49,04 öre/kWh. Avgifterna är inklusive moms.

Fjärrvärmeavgifter 2022

Årlig användningTotal kostnad/årVarav fast delVarav rörlig del
15 000 kWh13 350 kr 5 920 kr7 430 kr
20 000 kWh15 826 kr 5 920kr 9 906 kr
30 000 kWh20 779 kr 5 920 kr 14 859 kr
40 000 kWh25 732 kr 5 920 kr 19 812kr

Här ser du exempel på vad det kostar baserat på fyra olika nivåer av användning. Årskostnaden 2022 består av en fast avgift på 5 920 kr/år och den rörliga avgiften 49,53 öre/kWh. Avgifterna är inklusive moms.

Beräkna och jämför din fjärrvärmekostnad

Beräkna fjärrvärmekostnad – Ange din årsanvändning i kWh
En nybyggd villa på 120 m2 gör av med cirka 11 000 kWh/år medan en äldre villa i samma storlek gör av med 20 000 kWh/år.

Jämför pris med andra uppvärmningsformer
fjarrkontrollen.se kan du se vad fjärrvärme kostar för just ditt hus och jämföra med priset för andra uppvärmningsformer.

Avgifter för poolvärme

Anslutningsavgift för poolvärme
Att få en poolväxlare monterad kostar från 16 000 kr inklusive moms. Förutsättningen är att poolväxlaren kan monteras inom 2 meter från din befintliga fjärrvärmecentral. Vi äger och driftar poolvärmeväxlaren efter att den är installerad. Inkoppling till ditt system ingår ej utan tillkommer. Har du önskemål om annan placering av poolväxlaren lämnar vi en offert.

Poolvärmeavgifter 2021
Rörligt energipris för perioden maj–september 16,19 öre/kWh inklusive moms (gäller all fjärrvärme). Fast avgift för perioden maj–september 1 642 kr inklusive moms.

Poolvärmeavgifter för 2022
Rörligt energipris för perioden maj–september 16,35 öre/kWh inklusive moms (gäller all fjärrvärme). Fast avgift för perioden maj–september 1 658 kr inklusive moms.

Prisdialogen

För att våra kunder ska få insyn i hur prissättningen på fjärrvärme fungerar använder vi en modell som heter Prisdialogen. Den innebär att kunder bjuds in till lokala dialoger.

Dialogen ska leda till en lokal prisändringsmodell som prövas centralt. Prisändringsmodellen ska innehålla prisändring för kommande år och en prognos för de följande två åren samt företagets prispolicy och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.

Läs mer på www.prisdialogen.se.

Logotyp Prisdialogen