Anslutningsavgift för fjärrvärme

Anslutningsavgiften för fjärrvärme är från 79 000 kronor inklusive moms. Det är möjligt att få rot-avdrag med 30 procent på arbetskostnaderna.

Anslutningsavgiften beror bland annat på avståndet från fjärrvärmeledningen till ditt hus, typ av återställning och rördragning inomhus.

Ansök om rot-avdrag här eller läs mer om rot-avdraget på Skatteverkets webbplats.

Anslutningsavgift för villapaket

Villapaketet som inkluderar fjärrvärme- och fiberanslutning kostar från 93 900 kronor inklusive moms. Det ingår grävning, installation av fjärrvärmecentralen och återställning efter grävningen. Vi går igenom förutsättningarna för just ditt hus vid ett första besök.

Du som också beställer bredband får en kopplingspunkt i ditt hus där du kan ansluta eller bygga ut ett eget nät.

ROT-avdrag Gör din ansökan om ROT-avdrag här.
Läs mer

Fjärrvärmeavgifter 2023

Årlig användningTotal kostnad/årVarav fast delVarav rörlig del
15 000 kWh13 584 kr 6 024 kr7 560 kr
20 000 kWh16 104 kr 6 024 kr 10 080 kr
30 000 kWh21 144 kr 6 024 kr 15 120 kr
40 000 kWh26 184 kr 6 024 kr 20 160 kr

Här ser du exempel på vad det kostar baserat på fyra olika nivåer av användning. Årskostnaden 2023 består av en fast avgift på 6 024 kr/år och den rörliga avgiften 50,4 öre/kWh. Avgifterna är inklusive moms.

Beräkna och jämför din fjärrvärmekostnad

Beräkna fjärrvärmekostnad – Ange din årsanvändning i kWh
En nybyggd villa på 120 m2 gör av med cirka 11 000 kWh/år medan en äldre villa i samma storlek gör av med 20 000 kWh/år.

Jämför pris med andra uppvärmningsformer
fjarrkontrollen.se kan du se vad fjärrvärme kostar för just ditt hus och jämföra med priset för andra uppvärmningsformer.

Avgifter för poolvärme

Anslutningsavgift för poolvärme
Att få en poolväxlare monterad kostar från 16 000 kr inklusive moms. Förutsättningen är att poolväxlaren kan monteras inom 2 meter från din befintliga fjärrvärmecentral. Vi äger och driftar poolvärmeväxlaren efter att den är installerad. Inkoppling till ditt system ingår ej utan tillkommer. Har du önskemål om annan placering av poolväxlaren lämnar vi en offert.

Poolvärmeavgifter för 2023
Rörligt energipris för perioden maj–september 16,5 öre/kWh inklusive moms (gäller all fjärrvärme). Fast avgift för perioden maj–september 1 675 kr inklusive moms.

Prisdialogen

För att våra kunder ska få insyn i hur prissättningen på fjärrvärme fungerar använder vi en modell som heter Prisdialogen. Den innebär att kunder bjuds in till lokala dialoger.

Dialogen ska leda till en lokal prisändringsmodell som prövas centralt. Prisändringsmodellen ska innehålla prisändring för kommande år och en prognos för de följande två åren samt företagets prispolicy och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.

Läs mer på www.prisdialogen.se.

Logotyp Prisdialogen