Så går det till

Innan du bestämmer dig för att köpa solceller är det viktigt att kontrollera att anläggningen går att ansluta till vårt elnät. Vid installation hjälper din installatör och vi dig genom hela processen.

  • Föranmälan skickas in Föranmälan skickas in till oss av din auktoriserade elinstallatör.
  • Installationsmedgivande Vi undersöker era förutsättningar för anläggningen. Därefter skickas ett installationsmedgivande till elinstallatören. Vid behov kommer vi att byta din elmätare för att kunna mäta eventuell produktion som matas ut på elnätet.
  • Utförande Anläggningen installeras av din elinstallatör.
  • Färdiganmälan skickas in När anläggningen är igång skickar din elinstallatör in en färdiganmälan till oss. Vi kommer att förbereda för att starta ditt nätavtal. Du får en avtalsbekräftelse så snart det är klart.
  • Kontroll av anslutning och mätplats Våra tekniker gör en kontroll av anslutningen gentemot elnätet och mätplatsen.

Vanliga frågor och svar om solcellsinstallation

Nej, installatören ska vara behörig och auktoriserad av elsäkerhetsverket för elproduktionsanläggningar. Köper du din anläggning av Gävle Energi så sköter vi detta enligt konstens alla regler. Du kan känna dig trygg med ditt val.

I vissa fall behöver du byta elmätare. Vi byter kontinuerligt ut alla elmätare i vårt bestånd. I vissa fall har de nyare mätarna stöd att hantera solcellsproduktion. I de fall mätaren inte har det, så byter vi den. Det håller vi koll på åt dig.

Efterfrågan på mikroproduktion är idag hög och handläggningstiderna således längre. Vid kontroll av brytaren måste anläggningen överproducera el. Överproduktionen är alltså väderberoende och därför är det svårt att fastställa en tidsram för besöket. Gävle Energi kontaktar dig inför besöket.   

Gävle Energi kontrollerar att mätplatsen har samma funktioner som den hade innan mikroproduktionsanläggningen installerades samt att elinstallationen kring mätplatsen är utförd efter gällande el-föreskrifter, Gävle Energis Tekniska villkor för mikroproduktion och Gävle Energis Tillämpningsbestämmelser för nyanslutning.