Elnätspriser från 1 januari 2024

Priserna är inklusive moms.

SäkringAbonnemang kr/årElöverföring öre/kWh
Lägenhet 1 795 15,0
16A 3 845 15,0
20A 5 680 15,0
25A7 650 15,0
35A9 425 15,0
50A13 945 15,0

Elnätsföretagen kontrolleras av Energimarknadsinspektionen och de bestämmer också vilka priser elnätsbolagen får sätta.

Nätnytta – Elnätsersättning för mikroproduktion

0,4 kV Max 63A.

Priser från 1 januari 2024
Exkl. momsInkl. moms
Öre/kWh6,48,0
Energiskatt
Energiskatten tillkommer för alla elnätsabonnemang och är samma oavsett vilket elnätsbolag du har. Från 1 januari 2024 är energiskatten 53,5 öre/kWh inklusive moms.

Vanliga frågor och svar om säkringar

Du kan se vilken huvudsäkring du har genom att titta på din faktura eller genom att skruva ur din säkring och titta i botten (passkontakten), vilken färg den har speglar storleken på säkringen.

16 A – Grå
20 A – Blå
25 A – Gul
35 A – Svart
50 A – Vit
63 A – Koppar

Storleken på passkontakten ska vara lika på alla tre huvudsäkringar, den högsta storleken är avgiftsbestämmande om det av någon anledning är olika storlekar. Om du har olika storlekar är det mer fördelaktigt att se över om du kan fördela effekten jämnare mellan faserna och således undvika en högre taxa än nödvändigt. Vänd dig till en behörig installatör för råd och genomförande av säkringsändringar eller effektfördelning på faserna.

Ta kontakt med en elinstallatör som hjälper dig med säkringsändringen och som sedan lämnar in en för- och färdiganmälan till oss via installatörsportalen.

För de flesta räcker det med 20 ampere, men för vissa fungerar även 16 ampere. Möjligheten finns att ställa upp eller ned boxen om du byter vanor eller köper ny elbil.

Läs mer
Elnät
Gävle Energi Elnät är nätägare i största delen av Gävle kommun.
Leveranssäkerhet
Trygg och säker leverans av el.
Sälj din solel
Producerar du mer el än du använder? Då kan du sälja överskottet till oss.