Vi köper din förnybara överskottsel

Vi tycker att alla ska kunna producera sin egen el genom till exempel solceller eller ett eget vindkraftverk, så kallad mikroproduktion. Om du producerar mer el än du själv använder går det alldeles utmärkt att ansluta din anläggning till elnätet för att kunna sälja överskottet till oss.

Ersättning och förutsättningar

Vi erbjuder ersättning mot timpris, det vill säga rörligt elpris timme för timme. För att få ersättning för din överproducerade el krävs det att du köper el från Gävle Energi Elhandel för din konsumtionsanläggning. Uppsägningstiden är 1 månad.

Teckna avtal

För att kunna sälja din el till oss måste du teckna avtal.

Mikroproduktion

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.gavleenergi.se/gdpr

Så går det till

  • Skicka in Teckna avtal för försäljning av överskottsel genom att fylla i formuläret.
  • Bekräftelse Vi behandlar ditt ärende inom kort och återkommer med en avtalsbekräftelse.
  • Startdatum Datum för när avtalet börjar gälla står angivet i din avtalsbekräftelse.
  • Börja sälja Från det att avtalet är igång säljer du din överskottsel till oss.
  • Ersättning Vi kommer att dra av beloppet för din överskottsel på din faktura. Där kan du också se hur mycket överskott du producerat.

Se din överskottsproduktion enkelt i vår app

Gratis app som ger dig full koll på hur mycket el dina solceller producerar, hur mycket el du gör av med och mängden producerad el som du säljer tillbaka ut på elnätet.

I appen kan du även se din energianvändning, få utförliga prognoser om elpriset, se din miljöpåverkan och skapa energismarta vanor.

Vanliga frågor och svar om mikroproduktion

Vi köper i nuläget inte elcertifikat och ursprungsgarantier av privatpersoner.

Den el som du producerar med dina solceller och inte själv kan använda matas in på elnätet till kunder i din närhet.

Om du har tecknat ett mikroproduktionsavtal med en elhandlare kan du få betalt för din överskottsel.

Om du köper el av Gävle Energi Elhandel men inte aktivt tecknat något produktionsavtal ersätter vi dig automatiskt med timspot -5 öre/kWh. Om du vill teckna ett avtal klicka här för att se vad vi kan erbjuda dig.

Du får även ersättning från ditt elnätsföretag vid inmatning av el. Ersättningen kallas för ”nätnytta” eller ”nätnyttoersättning” och betalas automatiskt ut på din faktura. Klicka här för att se aktuell nätnyttoersättning.

Du kan även få skattereduktion för din överproducerade el, läs mer på Skatteverkets hemsida. 

När bindningstiden löper ut övergår avtalet till ersättning mot timspot med 30 dagars uppsägningstid.

Då du redan har använt en del av den producerade elen i huset, är det din överskottsproduktion från dina solceller som du ser på fakturan, Mina sidor och i vår app. Överskottet är den el du inte själv kan använda som matas in på elnätet till kunder i din närhet.

Din totala produktion (all el som producerats i anläggningen) kan du se i växelriktartillverkarens app, alternativt direkt på växelriktaren. I Gävle Energi appen finns Fronius och SolarEdge integrerade. Om din leverantör finns, kan du enkelt ansluta den under ”Styrning” i appen, för att se din totala produktion direkt där.