Så räknar vi

Grafen visar det historiska elpriset för dig som har ett rörligt elavtal. Vi räknar med Nordpools månadsmedel, våra inköpskostnader, elcertifikat samt ett påslag (5,9 öre/kWh inkl. moms*). Den fasta månadsavgiften och elnätsavgifter är inte medräknat i priset.

Du kan själv välja om du vill visa priserna inklusive eller exklusive moms.

Historiskt månadsjusterat elcertifikatpris

Avgiften för elcertifikat ändras månadsvis utifrån kvotplikt samt marknadspris på elcertifikat. Nedan kan du se prisutvecklingen för avgiften.

Alla priser visas i öre/kWh.

Läs mer
Våra elavtal
Här kan du läsa om våra olika elavtal.
Förnya ditt elavtal
Är det dags att förnya ditt elavtal eller byta avtalsform hos oss?