Kundservice

Vår kundservice hjälper dig med alla sorters kundärenden. Oavsett vad ärendet gäller så rekommenderar vi att du kontaktar dom i första hand. Om du ändå skulle känna dig missnöjd över hur vi hanterat ditt ärende, eller anser dig blivit illa behandlad av oss, så ska du givetvis få framföra din åsikt vidare. Här finns information om var du då kan vända dig.

Kundservicechef

Om du av någon anledning skulle vara missnöjd med hur du blivit behandlad av vår kundtjänst, finns en kundservicechef att vända sig till i andra hand. Kundservicechefen kan hjälpa dig med frågor, klagomål, synpunkter och även bistå med hjälp att ta eventuella frågor vidare externt.

Vad kan vi hjälpa dig med? Vad kan vi hjälpa dig med?

Efter att vi har skickat avtalsbekräftelsen till dig har du alltid 14 dagars ångerrätt. Kontakta vår kundservice om du vill ångra ditt avtal eller använd konsumentverkets blankett. Mer information om distansavtalslagen hittar du på konsumentverkets webbsida.

Efter att du varit i kontakt med vår kundservice eller kundservicechef kan du givetvis ta din fråga vidare till en extern part. Det finns en rad myndigheter och instanser som hjälper dig med rådgivning och omprövning utifrån gällande konsumentlagstiftning.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

En självständig byrå som kostnadsfritt ger information, råd och vägledning i energifrågor. Vi rekommenderar att du talar med Konsumenternas energimarknadsbyrå om du är missnöjd med något som Gävle Energi beslutat.
www.energimarknadsbyran.se

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Till Allmänna Reklamationsnämnden kan du vända dig för hjälp i olika konsumenttvister. Denna statliga myndighet prövar ditt ärende opartiskt och kostnadsfritt.
www.arn.se

Energimarknadsinspektionen (EI)

Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet. De tar emot dina synpunkter angående till exempel el- och fjärrvärmemarknaden. De inspekterar bland annat våra nätavgifter, såsom anslutningsavgifter och vår leveranskvalitet.
www.ei.se

Kommunala konsumentvägledare

Kommunen bistår i regel med rådgivare som är kostnadsfria, opartiska och kan ge dig råd angående något Gävle Energi beslutat om. Vi rekommenderar att du kontaktar din kommun och frågar efter deras konsumentvägledare.

Energirådgivare

Hos din kommun kan du få oberoende energirådgivning. På Energimyndighetens sida hittar du energirådgivaren för din kommun.
www.energimyndigheten.se

Camilla Tillman
Kundservicechef
026-17 85 24
Mejla
Läs mer
Vi värnar om din integritet
GDPR och behandling av personuppgifter.
Hur använder vi cookies?
Läs mer om cookies och hur vi använder dessa på våra webbsidor.
Begär registerutdrag
Vill du veta vad som finns registrerat om dig själv i våra register?