Vad händer just nu?

Arbetet pågår på flera delar av sträckningen. Se separata tidplaner nedan för den del du vill veta mer om.

När vädret och markförhållandena tillåter så kommer återställningsarbeten som inte gjorts klart att utföras.

Fjärrvärmeledningens sista delar färdigställs med arbete på de platser som ej gjorts klart tidigare. Det är nu arbeten i Forsbacka, vid Gavleån, Ytterhärde, Tavlan samt några delar i Valbo. På sträckan mellan Valbo och Ersbo, där det pågått arbete under hösten och vintern, fortsätter arbetena.

Åter öppet vid Lapphällsvägen

Uppdaterat 204-04-26: Efter den tillfälliga trafikavstängningen vid rastplats Gävlebrons södergående riktning har åter trafiken kunnat släppas på.

Fjärrvärmeledningen rengörs och fylls med fjärrvärmevatten.
Fortsatta återställningsarbeten.

Arbeten med rörrensningen i Fredriksgatan i Sandviken
Rörrensningen kommer att starta 6 maj men vissa förberedelser kommer att påbörjas redan den 22 april i form av avspärrning i höjd med Seegatan. Arbetet på Fredriksgatan kommer att pågå till mitten av juni. Därefter kommer slutlig asfaltering av Fredriksgatan att ske.

Från och med mars 2023 är etappen avstängd. Fjärrvärmeledningen korsar Gästrikeleden vid flera tillfällen och avstängningen görs för att det ska bli säkert både för allmänheten och för de som arbetar med ledningen.
Arbetet med själva ledningen ska vara klart sista april 2024 och därefter ska återställningsarbete ta vid. 30 juni 2024 planeras leden helt kunna öppnas.

Har du frågor om Gästrikeleden kan du vända dig till Gävle Kommun på 026 – 17 80 00 eller höra av dig vi mejl. Tack för din förståelse!

Från mitten av december 2022 till april 2024 kommer motionsspåret att vara avstängt på grund av arbetet med fjärrvärmeledningen. Det görs för att det ska vara säkert både för allmänheten och för de som arbetar med ledningen. Även om inget arbete pågår just vid motionsspåren hela perioden korsar dessa en arbetsväg som trafikeras till arbetsplatser länge bort mot Häcklinge, Allmänninge och vidare. Tack för din förståelse!

Sveriges smartaste fjärrvärmeledning – det tycker åtminstone vi!

Den över 20 kilometer långa fjärrvärmeledningen etableras av Gävle Energi i samverkan med Sandviken Energi. Vad är det då som gör den så smart? Genom att binda samman kommunernas ledningar får både Gävle och Sandviken tillgång till fjärrvärme från restvärme och förnybara energikällor.

Till att börja med är projektet så pass smart att det fått det hittills största investeringsstödet från Klimatklivet, Naturvårdverkets satsning på projekt som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen beräknas kosta runt en halv miljard kronor och påverkar inte bara regionen, utan hela Sverige, positivt. Det är helt enkelt ett stort klimatkliv för att nå landets hållbarhetsmål.

I regionen får vi också en ökad elproduktion, färre bränsletransporter, positiva effekter på bränslemarknaden och möjlighet att ta vara på restvärme. Energin, som annars skulle ha gått till spillo, motsvarar en uppvärmning av 27 500 normalvillor* varje år.

Gästrike Vatten samförlägger också en råvattenledning på sträckan Gävle – Forsbacka, något du kan läsa mer om här.

Inspiration, smarta tips och kunskap har vi fått från branschkollegor som gått samma väg innan oss – och det är också något vi gärna delar vidare. Tillsammans utvecklar vi en hållbar region för våra kunder och tar ett stort steg för klimatet. Smart va?

*En normalvilla i Gävle Energis nät med snittförbrukning 20 MWh per år.

När pågår arbetet?

Projekteringen startade under hösten 2020 och byggstart av fjärrvärmeledningen i mitten av maj 2022. Projektet förväntas bli klart under 2024.

Övrig information och material
Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar kring projektet? Hör gärna av dig till vår Kundservice.

Mediafrågor

Här hittar du kontaktuppgifter till pressansvarig.

Arbetsområdet kring fjärrvärmeledningen är cirka 22 meter och efter arbetet finns det en ledningsrätt på 4 meter inom detaljplanelagd mark och 6 meter i naturmark. Det innebär att man exempelvis håller undan träd och sly så det är enkelt att komma åt ledningen om man skulle behöva. På sträckan Gävle till Forsbacka samförlägger Gästrike Vatten en råvattenledning.

Karta över planerad linjesträckning.

Arbetsområdet kring fjärrvärmeledningen är cirka 22 meter och efter arbetet finns det en ledningsrätt på 4 meter inom detaljplanelagd mark och 6 meter i naturmark. Det innebär att man exempelvis håller undan träd och sly så det är enkelt att komma åt ledningen om man skulle behöva. Här ser du när vi utför arbete på de olika etapperna. Dock kommer arbetsområde och arbetsväg längs hela sträckan att finnas och användas minst till och med april 2024.

I bilden visas aktuell arbetsvy daterad 2024-02-06. Kartan uppdateras löpande men vissa avvikelser kan förekomma.

Ledningen läggs ner i marken så när arbetet är färdigt kommer du som bor och vistas i området inte att märka någon skillnad från hur det ser ut idag. Men under arbetets gång så måste vi stänga av gator och leda om trafiken för att det ska bli säkert både för er som bor och vistas i området och för de som arbetar med ledningen. Det kan innebära att du under vissa perioder får ta en annan väg än den du vanligtvis tar.

Längs den flerfärgade breda linjen utförs arbetet i sju olika deletapper. Flera av etapperna blev färdiga under sommaren 2022 och i maj 2023 startade arbetet för de återstående etapperna i Sandvikens tätort. Arbetet pågick till och med november 2023. Slutåterställning med fräsning av den tillfälliga asfalten och därefter läggning av permanent asfalt görs under maj-juni 2024.

Häng med i projektet

Få de senaste nyheterna om projektet direkt till din mejl.

Filmer från projektet

Leverans av pumpstationer

Under hösten 2023 kom ”hjärtat” på plats i Sveriges smartaste fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken. Det danska företaget Desmi levererade två färdigbyggda pumpstationer som lyftes på plats i Lövbackens industriområde i Sandviken och i skogen utanför Valbo köpcenter.

Vi ser det som ett stort framsteg i projektet, vilket helt följde tidplan och planering. Pumpstationerna kallas också för tryckhöjningsstationer – vilket alltså behövs i vårt över 2 mil långa fjärrvärmerör.

Slankförläggning

Sveriges smartaste fjärrvärmeledning har redan från början planerats med ett så effektivt arbete som möjligt. Rören svetsas därför ihop liggandes på marken till upp till 800 meter långa delar.

När tre grävmaskiner hjälps åt att lyfta ner rören i marken så kallas det för ”slankförläggning”. En jättesmart metod som sparar tid och arbete. Så när 2 500 rör svetsas ihop under 6 000 svetstimmar och 3 000 skarvar med 170 böjar blir till 4 800 meter svetsytor (om alla skarvar läggs på rad) gäller det att göra det så smart och effektivt som möjligt.

Det rör på sig

Så här såg det ut när rören levererades till Sandviken. Rören som levereras i filmen är 12 meter långa, så det gäller att ha tungan rätt i mun när man lastar och lossar.

På sträckan Gävle – Forsbacka blir det, förutom fjärrvärmeledningar, också en råvattenledning som samförläggs med Gästrike Vatten. Så behöver vi inte gräva samma grop flera gånger. Bra va?

Fjärrvärme mellan Gävle och Sandviken – nu är vi igång!

Fredagen den 20 maj 2022 togs ett första spadtag för Sveriges smartaste fjärrvärmeledning. Över 20 km transitledning mellan Gävle och Sandviken.

I samarbete med Klimatklivet

Projektet möjliggörs genom ett investeringsstöd från Klimatklivet, Naturvårdsverkets satsning på investeringar som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Mer om Klimatklivets satsningar (Nytt fönster) 

Projektinformation 1 maj 2022 - 31 december 2024
Pågående
Fjärrvärme