Så går det till

När du beställer fjärrvärme från Gävle Energi arbetar vi utifrån en aktivitetsplan med en uppskattad tidplan. Tidplanen kan variera beroende på storleken på den fastighet som ska anslutas till fjärrvärmenätet. Nedan kan du se hur lång tid en anslutning beräknas ta.

Leveranstid

På grund av flera omvärldsfaktorer har vi just nu en osäker leveranstid. Gör en intresseanmälan så tar vi tillsammans fram en preliminär tidplan utifrån förutsättningarna för just ditt hus.

  • Kostnadsberäkning 2-4 veckor
    Grundar sig på förfrågan från kund. Bör omfatta situationsplan, planritning och effektbehov.
  • Beställning från kund
  • Projektering 4-6 veckor
    Tillståndsansökan bl.a grävtillstånd, kartunderlag i dwg-format, materialberäkning m.m.
  • Materialanskaffning 3-4 veckor
  • Utförande 4-8 veckor
  • Total tid 13-22 veckor

Notera att ingen anslutning till fjärrvärmenätet sker mellan månaderna november-mars.

Priser och prisjämförelser Se priser på fjärrvärmeanslutning och uppvärmning.

Vanliga frågor och svar om fjärrvärmeinstallation

Ja. I fjärrvärmecentralerna produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på värme och varmt vatten är i stort sett obegränsad.

Gävle Energi äger värmecentralen och ser till att den fungerar. I appen eller på Mina sidor kan du enkelt felanmäla din fjärrvärme vid exempelvis läckage eller problem med varmvattnet.

Det finns några enkla saker du kan testa om du upplever att din värme inte riktigt fungerar som den ska.

Läs mer här