Ett av Sveriges mest driftsäkra elnät

När vi förnyar luftledningsnätet bygger vi alltid med isolerade ledningar i luft eller i mark. Dessutom jobbar vi löpande med underhåll och förstärkning av vårt elnät och jobbar effektivt vid driftavbrott. Det gör att vi håller en hög leveranssäkerhet med korta avbrott.

Leveranssäkerheten i Sverige som helhet ligger på 66,5 minuter avbrott per kund och år. I vårt elnät ligger vi på 14,5 minuter avbrott per kund och år. Det innebär att tillgängligheten är näst intill 100 procent.

Förberedelser vid avbrott

Är du förberedd om strömmen går?
Vid strömavbrott
Läs mer
Elnätspriser
Våra elnätspriser är näst lägst jämfört med andra elnätsföretag i Gävleborg.
El och säkerhet
Här får du några nyttiga råd och tips.
Upp- och nedsäkring
Om du sänkt eller höjt din elbelastning kan du behöva göra en säkringsändring.