Bra att tänka på

Alla elarbeten som görs på din tomt eller fastighet ska utföras av en behörig elinstallatör. Installatören är ditt ombud och sköter all kontakt med oss under arbetets gång. På elsakerhetsverket.se kan du kontrollera att din elinstallatör har behörighet.

Så här går det till

Tidslinje hur det går till att ansluta elnät

1. Föranmälan skickas in

Du kontaktar en behörig elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss. Vi har en handläggningstid på cirka 8–10 veckor från det att föranmälan kommit in.

2. Installationsmedgivande

Vi undersöker era förutsättningar för anläggningen. Därefter skickas ett installationsmedgivande till elinstallatören.

3. Signera offert

Vi skickar en offert digitalt till dig med anslutningskostnaden. Signera offerten och skicka tillbaka den till oss.

4. Signera elnätsavtal

Vi skickar ett elnätsavtal digitalt till dig för signering. Ett elnätsavtal behövs för att vi ska kunna leverera el till din bostad.

5. Färdiganmälan skickas in

Elinstallatören skickar in en färdiganmälan till oss.

6. Inkoppling av el

Elinstallatören samordnar med oss för inkoppling av el till din anläggning. Innan inkoppling kan ske måste offerten och nätavtalet vara signerad samt färdiganmälan inskickad.