Behörig installatör

Alla elarbeten som görs på din tomt eller fastighet ska utföras av en behörig elinstallatör. Installatören är ditt ombud och sköter all kontakt med oss under arbetets gång och kan svara på dina eventuella frågor. På elsakerhetsverket.se kan du kontrollera att din elinstallatör har behörighet.

Så här går det till

  • Föranmälan skickas in Du kontaktar en behörig elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss. Vi har en handläggningstid på cirka 3–6 veckor från det att föranmälan kommit in.
  • Installationsmedgivande Vi undersöker era förutsättningar för anläggningen. Därefter skickas ett installationsmedgivande till elinstallatören.
  • Signera offert Vi skickar en offert digitalt till dig med anslutningskostnaden. Signera offerten och skicka tillbaka den till oss.
  • Signera elnätsavtal Vi skickar ett elnätsavtal digitalt till dig för signering. Ett elnätsavtal behövs för att vi ska kunna leverera el till din bostad.
  • Färdiganmälan skickas in Elinstallatören skickar in en färdiganmälan till oss.
  • Inkoppling av el Elinstallatören samordnar med oss för inkoppling av el till din anläggning. Innan inkoppling kan ske måste offerten och nätavtalet vara signerad samt färdiganmälan inskickad.
Elanslutningspriser Här kan du se vilka priser som gäller för nya elanslutningar.

Vanliga frågor och svar om elanslutning

Ska ditt hus rivas och du ska bygga nytt tar du kontakt med en behörig elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss.

Det bör säljaren eller mäklaren upplysa dig om. Om osäkerhet finns kan du kontakta kundservice.

Om du vill flytta din redan nedgrävda inkommande elledning tar du kontakt med en behörig installatör som skickar in en föranmälan om servisändring till oss via installatörsportalen.

Om du däremot vill göra om en inkommande luftledning till en nedgrävd ledning behöver du kontakta oss för att utreda dina förutsättningar och eventuell kostnad.

Läs mer
Tillfällig elanslutning
Bygga nytt, bygga om eller arrangera event? Vi hjälper dig med tillfällig elanslutning.
Bra att veta innan du gräver
Läs mer här om vilka tillstånd och regler som gäller.
För installatörer
Logga in i installatörsportalen för att hantera dina ärenden.