Solceller omvandlar solenergi till el

De sitter ihop i större solpaneler och är oftast placerade på husets tak eller fasad. När solen skiner och strålarna träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram- och baksida på cellen bildas likström. För att kunna utnyttja elen som produceras i fastigheten har man en växelriktare som omvandlar likström till växelström.

När produceras mest energi?

Solceller producerar mest energi under sommarhalvåret. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Solceller omvandlar cirka 10-15 % av den inkommande solenergin till el.

Du kan sälja ditt överskott av el

När solcellerna producerar mer el än vad som används just där och då i huset matas överskottet ut på elnätet. Med ett avtal med ett elhandelsföretag kan du få betalt för överskottet. Utan avtal matas elen ut på elnätet ändå men du får inte betalt.

Illustrativ beskrivning

Produktbeskrivning

Solpanelerna kommer alltid att vara från en av de största tillverkarna av solceller. Vi erbjuder alltid högeffektiva monokristallina solpaneler.

Optimerat system

Vi erbjuder optimerade system där vi monterar in optimerare tillsammans med solcellspanelerna.

Ett optimerat system har flera fördelar
  • Panelerna blir parallellkopplade istället för seriekopplade. Det innebär att om en panel skuggas, så producerar de andra panelerna i slingan som vanligt.
  • Bättre monitorering. Med ett optimerat system kan du följa produktionen ner på panelnivå. Skulle en panel lägga av syns det och det är lätt att byta ut den utan mer avancerad felsökning. Du som kund har möjlighet att följa din produktion via en app eller datorn, där får du också larm om anläggningen inte producerar som den ska.

Vanliga frågor och svar om hur solceller fungerar

Det är bra att regelbundet kolla till sin anläggning så allting ser bra ut. Se över att inga kablar hänger löst, solpanelerna sitter fast och att eventuellt filter i växelriktaren är rent.

Optimerade system fungerar så att de kopplar bort den eller de paneler som skuggas samtidigt som resterande system fungerar som vanligt.

Generellt kan du räkna med ca 12-15 år återbetalningstid med solcellsbidrag. Väderstreck, storlek, lutning och användningsgraden av elen är avgörande parametrar.

Läs mer
Digital solcellsföreläsning
Se vår digitala föreläsning om solceller.
Testa ditt tak för solceller
Rita ut och räkna på ditt tak i vår solcellskarta.
Sälj er överskottsel
Producerar ni som elhandelskund hos oss mer el än ni behöver?