ISO-certifiering

Gävle Energi-koncernen har ett ledningssystem för miljö och kvalitet som uppfyller kraven enligt ISO-standarderna 14001:2015 och 9001:2015. Certifieringen innefattar produktion, distribution, köp och försäljning av el, kyla, värme, tele- och datakommunikation, energitjänster samt utveckling av energilösningar.

Miljö- och kvalitetsledningssystem

Miljö- och kvalitetsledningssystemet hjälper oss att integrera hållbarhetsarbetet i hela organisationen och genomsyrar därför alla processer och allt vi gör. Det säkerställer att vårt miljö- och kvalitetsarbete, genom ständiga förbättringar, leder till att Gävle Energis totala miljöbelastning minskar. Ledningssystemet har också som syfte att skapa struktur och systematik i vårt sätt att arbeta och att styra verksamheten.

Vad betyder certifieringen?

ISO-certifieringen innebär att vi varje år blir granskade av revisorer som kontrollerar att vi följer ISO-standardernas krav. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på vårt arbete och det gör vi på olika sätt, till exempel genom vår hållbarhetspolicy, långsiktiga och kortsiktiga mål för verksamheten och genom att ständigt jobba med kunden i fokus.

Läs mer
Miljörapporter Här kan du se våra senaste miljörapporter.
Hållbarhetspolicy Gävle Energi AB tar ett hållbart ansvar för alla delar i vår verksamhet.