Miljörapporter 2023

Miljörapport är en årlig rapport, som den som driver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, är skyldig att lämna till sin tillsynsmyndighet.

Syftet är bland annat att visa hur man följer villkoren för sin verksamhet, får en tydligare egenkontroll och för att ge tillsynsmyndigheten underlag för tillsynen. Tillsynsmyndighet är länsstyrelsen eller, om tillsynen är överlåten, kommun genom kommunal nämnd.

ISO-certifiering Vi uppfyller kraven enligt ISO-standarderna 14001:2015 och 9001:2015.
Läs mer
Hållbarhetspolicy
Gävle Energi AB tar ett hållbart ansvar för alla delar i vår verksamhet.
ISO-certifiering
Vi uppfyller kraven enligt ISO-standarderna 14001:2015 och 9001:2015.