Resursanvändning

Resursanvändning är mått på hur effektiv framställning av energi är och mäts i primärenergifaktor. Primärenergi är energi som finns i naturresurser och som inte har omvandlats av människan.

I primärenergifaktor inkluderas energin innan den har omvandlats, men även energi som har gått åt till att framställa energi i den form vi använder den.

Primärenergifaktorn visar hur effektivt ett system är. Ju lägre siffra desto bättre.

Produktionsmix 2019

Produktionsmix fjärrvärme

Klimatpåverkan

Redovisar koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen, men också produktion och transporter av den energi som används i fjärrvärmeproduktionen.

Fossila bränslen

Fossila bränslen redovisar användningen av kol, fossil olja och naturgas. Även andelen fossilt bränsle som används i elen i produktionen ingår.

Miljövärdena är beräknade enligt Energiföretagen Sverige tillsammans med kundorganisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO enats om hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme.

Miljövärden

ÅrLevererad fjärrvärme GWhCO2-akvivalenter
/kWh
Andel förnybart
%
Primärenergifaktor
20196854,1999,950,02
20186804,31000,02
20176853,9199,90,02
20166897,8299,30,02
20156485,4099,90,01
20146506,7499,70,02
201370210,4199,10,03
201273315,3497,40,05
201167419,0696,40,06
201081237,1491,70,13