Elhandel

Vår el är garanterat 100% förnybar, helt fri från fossila bränslen.

Klimatsmart fjärrvärme

Miljöpåverkan för fjärrvärme redovisas med tre olika värden.

Hållbar utveckling – 100 framsteg

Läs om hållbarhetsprojekt och initiativ som vi genomför eller är delaktiga i.

Spara el – våra bästa tips

Enkla tips på hur du kan spara både energi och pengar.

Hållbarhetspolicy

Gävle Energi AB tar ett hållbart ansvar för alla delar i vår verksamhet.

Bolag med miljöfokus

Vi arbetar långsiktigt för att utveckla och stärka våra hållbarhetsfrågor.

Miljörapporter

Här kan du se våra senaste miljörapporter sedan tre år tillbaka.

ISO-certifiering

Vi uppfyller kraven enligt ISO-standarderna 14001:2015 och 9001:2015.