Meny

Energiproduktion

Vår el och värme tillverkas av biobränslebalanserad kraftvärme och vattenkraft.

Kraftvärme Våra kraftvärmeverk producerar el och värme och ånga till fjärrvärmenätet.
Vattenkraft Vi äger sju vattenkraftverk som ligger längs med Gavleån.