Våra vattenkraftverk

Den småskaliga vattenkraften har stora variationer i produktionen som är beroende av vattenmängden. De senaste sex åren har produktionen varierat mellan 38 GWh till 78 GWh per år. Normalåret ligger produktionen på 56 GWh.

Strömdalen

Gävle Energis vattenkraftverk Strömdalen.
Byggt år1950 (ombyggt 1964)
TurbintypKaplan
Antal aggregat2
Fallhöjd6,4 m
Effekt1,9 MW
Normal årsprod.6,388 GWh/år

Hälleströmmen

Gävle Energis vattekraftverk Hälleströmmen.
Byggt år1960
TurbintypKaplan
Antal aggregat1
Fallhöjd9 m
Effekt2,2 MW
Normal årsprod.13 GWh/år

Mackmyra

Gävle Energis vattenkraftverk Mackmyra
Byggt år1990
TurbintypKaplan
Antal aggregat2
Fallhöjd12 m
Effekt3,6 MW
Normal årsprod.15 GWh/år

Åbyfors

Gävle Energis vattenkraftverk Åbyfors
Byggt år1986
TurbintypKaplan
Antal aggregat2
Fallhöjd9,5 m
Effekt2,9 MW
Normal årsprod.10,155 GWh/år

Prästforsen

Gävle Energis vattenkraftverk Prästforsen
Byggt år1986
TurbintypKaplan
Antal aggregat2
Fallhöjd9,5 m
Effekt2,9 MW
Normal årsprod.10,445 GWh/år

Tolvfors

Gävle Energis vattenkraftverk Tolvfors
Byggt år1926
Antal aggregat3
Fallhöjd6,4 m
Effekt1,85 MW
Normal årsprod.6,053 GWh/år

Gävle Energis vattenkraftverk Forsbacka
Byggt år1929
Antal aggregat1
Fallhöjd3,6 m
Effekt280 kW
Normal årsprod.Ej i drift
Läs mer
Kraftvärme Våra kraftvärmeverk producerar el och värme och ånga till fjärrvärmenätet.
Miljö och hållbarhet Frågor om miljö och hållbarhet är en självklarhet för oss.