Våra vattenkraftverk

Den småskaliga vattenkraften har stora variationer i produktionen som är beroende av vattenmängden. De senaste sex åren har produktionen varierat mellan 38 GWh till 78 GWh per år. Normalåret ligger produktionen på 56 GWh.

Kraftvärme Våra kraftvärmeverk producerar el och värme och ånga till fjärrvärmenätet.
Läs mer

Strömdalen

Byggt år1950
Ombyggt/tillbyggt   1964
TurbintypKaplan
Antal aggregat2
Fallhöjd6,4 m
Effekt1,9 MW
Normal årsprod.   6,388 GWh/år

Forsbacka (ej i drift)

Byggt år1929
Antal aggregat1
Fallhöjd3,6 m
Effekt280 kW
Normal årsprod.   Ej i drift  

Hälleströmmen

Byggt år1960
TurbintypKaplan
Antal aggregat1
Fallhöjd9 m
Effekt2,2 MW
Normal årsprod.    13 GWh/år

Mackmyra

Byggt år1990
TurbintypKaplan
Antal aggregat2
Fallhöjd12 m
Effekt3,6 MW
Normal årsprod.   15 GWh/år

Åbyfors

Byggt år1986
TurbintypKaplan
Antal aggregat2
Fallhöjd9,5 m
Effekt2,9 MW
Normal årsprod.   10,155 GWh/år

Prästforsen

Byggt år1986
TurbintypKaplan
Antal aggregat2
Fallhöjd9,5 m
Effekt2,9 MW
Normal årsprod.   10,445 GWh/år

Tolvfors

Byggt år1926
Antal aggregat3
Fallhöjd6,4 m
Effekt1,85 MW
Normal årsprod.   6,053 GWh/år