Våra anläggningar

För fjärrvärmeproduktionen till fjärrvärmenätet i Gävle finns två kraftvärmeanläggningar, två hetvattenpannor och en anläggning med restvärme. Läs mer om respektive anläggning nedan.

Johannes kraftvärmeverk

Flygfotografi över Gävle Energis kraftvärmeverk Johannes.
TypKraftvärmeverk
Byggt år1999
Värmeeffekt77 MW
Eleffekt23 MW
BränsleBark, returträ

Ersbo

Foto på Gävle Energis kraftvärmeverk Ersbo.
TypHetvattenpanna
Byggt år1992
Värmeeffekt80 MW
UppvärmningBioolja

Carlsborg

Flygfoto över Gävle Energis kraftvärmeverk Carlsborg
TypHetvattenpanna
Byggt år1973
Värmeeffekt60 MW
UppvärmningBioolja

Bomhus kraftvärmeverk

Foto på Bomhus kraftvärmeverk i Gävle
TypKraftvärmeverk
Byggt år2012
Värmeeffekt150 MW
Eleffekt90 MW
BränsleBark

Flygfoto över BillerudKorsnäs i Gävle

Från anläggningen återvinns restvärme och indunstningsvärme. Den har dessutom stor reservkapacitet till fjärrvärmenätet.

Bild från BillerudKorsnäs AB.

Läs mer
Vattenkraft Vi äger sju vattenkraftverk som ligger längs med Gavleån.
Så fungerar fjärrvärme Har du fjärrvärme eller funderar du på att skaffa?
Miljö och hållbarhet Frågor om miljö och hållbarhet är en självklarhet för oss.