Vad vill du anmäla?

Inflytt eller teckna nytt

Om du inte är kund sedan tidigare eller är kund och vill lägga till en ny adress behöver du teckna nya avtal.

Teckna nya avtal

Utflytt och inflytt

Om du ska flytta mellan två bostäder kan du ta med, teckna nytt och säga upp avtal på en och samma gång.

Gör flyttanmälan

Uppsägning

Om du ska flytta ut utan att ta med dina befintliga avtal eller teckna nya behöver du göra en uppsägning.

Säg upp avtal

Vanliga frågor och svar

Kan jag göra min flyttanmälan bakåt i tiden?

Nej, du kan inte anmäla din flytt bakåt i tiden. Om du redan har flyttat behöver du anmäla din flytt så fort som möjligt. Tänk på att vi har 15 dagars uppsägningstid för elnätsavtalet, till dess är det du som är betalningsansvarig för el som används i bostaden.

Gå vidare till den här länken för att anmäla din flytt eller uppsägning.

Jag har ändrat min folkbokföringsadress, behöver jag även göra en flyttanmälan hos er?

Om du ska flytta behöver du också kontakta oss för att göra en flyttanmälan. Det krävs både en uppsägning för din nuvarande adress och en anmälan för din nya adress. Det räcker inte med att ändra din folkbokföringsadress hos Skatteverket eller en flyttanmälan hos Adressändring. Gå vidare på den här länken för att anmäla din flytt eller uppsägning till oss.

Om du endast vill ändra din post- och fakturaadress kan du göra det under Min profil på Mina Sidor.


Anmäl flytt
Hur lång uppsägningstid har jag?

Vid flytt som privatperson har du 15 dagars uppsägningstid för elnät och fjärrvärme samt en månad på bredband. Uppsägningstiden för elhandel varierar och därför hänvisar vi till aktuella avtalsvillkor

Vid flytt som företagskund har ni 15 dagar på elnät och fjärrvärme samt 90 dagar för bredband. Uppsägningstiden för elhandel varierar och därför hänvisar vi till aktuella avtalsvillkor.

Vad händer om jag glömmer att säga upp mitt elnätsavtal när jag flyttar ut?

Om du inte säger upp ditt elnätsavtal står du fortfarande som betalningsansvarig hos oss även om du inte längre bor kvar i bostaden. Det är därför mycket viktigt att du alltid säger upp ditt avtal minst 15 dagar innan flytt för att undvika onödiga kostnader. Gå vidare på den här länken för att anmäla flytt eller uppsägning.

Se fler frågor och svar