Innan du felanmäler din fjärrvärme

Är kranvattnet inte tillräckligt varmt?

Du kan enkelt höja värmen genom att vrida på styrventilen för varmvatten. Den är markerad med rött och blått. Skruva på ventilen så att mer rött syns för att få varmare vatten. När du skruvar ser du en blå och röd markering med siffror, normalt ska den stå på 2 eller 3.

Ojämn temperatur eller läckage?

För en jämn temperatur behövs rätt tryck i värmesystemet. Kontrollera så att den svarta visaren på tryckmätaren är inställd på ca 1 Bar (eller 10 meter). Lågt tryck på sommaren och något högre på vintern är normalt.

Om trycket sjunker under 0,6 Bar (eller 6 meter) behöver du fylla på vatten, det gör du genom att öppna påfyllningsventilen tills det når 1 Bar igen. Om detta sker upprepade gånger kan det vara tecken på att kärlet är trasigt eller att systemet läcker.

När trycket är högt, aktiveras säkerhetsventilen och vatten släpps ut. På många centraler har vi installerat slangar för att leda vattnet till golvbrunnen.

Det är normalt att det vid vissa tillfällen droppar vatten från ventilerna. Om detta däremot sker konstant kan det vara ett tecken på att något är fel.