Många faktorer påverkar elpriset

Elmarknaden är en komplex marknad där många faktorer påverkar elpriset. Här går vi igenom några av de vanligaste frågorna även om det inte är helt enkelt att ge ett kortfattat svar. Hittar du inte svar på din fråga här kan du kolla i vår FAQ eller chatta med oss så hjälper vi dig.

Skillnaden mellan elhandel och elnät

Har du elhandel hos Gävle Energi Elhandel och elnät hos Gävle Energi så får du allt på en och samma faktura. Smidigt! Det ska vara tydligt vad det faktiskt är du betalar för. Avgiften för elnät är enkelt förklarat en avgift du betalar för att elen ska transporteras från platsen där den produceras hem till dig. Avgiften för elhandel är kostnaden för den faktiska elen som du använder inklusive moms och avgifter.

Hur bestäms elpriset?

Elpriset, det vill säga avgiften för elhandel, bestäms av utbud och efterfrågan, lika som för andra råvaror. På elbörsen säljer flera hundra producenter sin el och här köper sen elhandelsbolagen, som också är flera hundra, in elen för att sälja den vidare till privatpersoner och företag.

Priset påverkas av många faktorer. Bland annat av väder och vind, tillgången till olika energikällor och var i landet du bor.

Ladda ner appen I appen kan du bland annat följa din energianvändning, se fakturor och driftinfo.

Vad beror de varierande priserna på?

Just nu är det framförallt fem faktorer som tillsammans gör att det är en svängig elmarknad.

Elnätet i Sverige sitter ihop med Europa

Sveriges nät är direkt sammankopplat med flera delar av Europa. Det finns många fördelar med att tillhöra en ”energi-gemenskap”, som sänkta koldioxidutsläpp och lägre elkostnader över tid i hela Europa. Däremot påverkas vi mer av elpriset i andra länder och händelser i omvärlden.

Dyrare fossila bränslen

Även om du har gjort ett smart val och har 100 % förnybar energi så spelar priserna för fossila bränslen en roll. Just eftersom vi sitter ihop med stora delar av Europa och handlar på samma marknad. När priserna på gas, kol och olja går upp påverkas därför priset även i Sverige. Framförallt i de sydligaste delarna. Rysslands invasion av Ukraina har förvärrat situationen, eftersom många länder satt stopp för leveranser från Ryssland.

Det är trångt i elnäten i Sverige

En annan faktor som påverkar elpriset är den så kallade överföringskapaciteten. Det betyder elnätens (stamnätens) förmåga att transportera elen från där den produceras till där den ska användas. I Sverige har vi en stor del av elproduktionen i norr medan elanvändningen till stor del sker i de södra delarna.

Väder och vind

När det är minskad nederbörd så kan vattenkraften inte producera lika mycket som år med mycket nederbörd. På samma vis är vindkraften beroende av att det blåser och producerar mycket el när det blåser i Norra Europa – men bidrar inte lika mycket när det mojnar. Varmt väder i stora delar av Europa gör också behovet av kyla större. Då används mycket el för exempelvis luftkonditionering, kyllager för mat eller kylning av serverhallar eller andra industrier.

Politiska beslut

Något som påverkar elpriset och energimarknaden i hög utsträckning, både på kort och lång sikt, är också politiska beslut. Både inom Sveriges gränser, men även i Europa och resten av världen.

Varför finns det elområden och vilket hör jag till?

Sverige är sedan 2011 indelat i fyra olika elområden. Gränserna mellan elområdena går där man bedömde att elnäten behöver förstärkas för att kunna transportera mer el inom Sverige. 

Införandet av elområden skulle stimulera till investeringar i ny elproduktion där det fanns ett underskott på el, och till att tydliggöra var elnäten behövde förstärkas för att kunna föra över mer el inom Sverige. Elområdena kan ha olika elpriser – områdespriser – vid olika tillfällen. Elpriserna varierar alltså mellan områdena och vid olika tidpunkter.

Gränsen mellan elområde 3 och 2 går strax norr om Gävle. Här kan du se vilket område du tillhör.

Vanliga frågor och svar om elpriser

Vi skriver månatliga prognoser angående priset och utvecklingen på elmarknaden.

Läs mer om elpriset

För att se våra elpriser skriver du in din adress här och väljer vilken typ av bostad du vill ha elen till. Stegen behövs för att visa vad din månadskostnad blir med våra olika elavtal, baserat på din elförbrukning.

Observera att du inte tecknar något avtal för att se elpriserna. 

Se elpriser och avtal här

Alla elhandelsföretag köper elen från samma börs och följer samma prisutveckling på elmarknaden. Avtal och villkor kan skilja mellan olika företag, var därför uppmärksam om du får ett erbjudande där priserna sticker ut jämfört med andra aktörer.

Många elhandelsföretag har tidsbegränsade kampanjpriser som gynnar dig under en kortsiktig period. Vi tror på en långsiktig relation med våra kunder genom att ha bra standardpriser som gynnar dig som kund ur ett längre perspektiv, med schyssta transparanta villkor och priser utan oförutsedda kostnader.

Här kan du läsa om våra avtal