Publicerad 5 december, 2023

Marknadsläge december

November var kallare än föregående månad och nederbörden hamnade inte i de västra delarna av Norge där de gör som mest nytta ur ett energiperspektiv. Det har fått den hydrologiska balansen (summan av vatten i form av snö, markvatten och vatten i vattendragen) att gå från ett kraftigt överskott till att ligga strax över normala nivåer för årstiden.

Under hösten har meteorologer varnat för ett så kallat SSW (Sudden Stratospheric Warming), vilket förenklat är att luftmassor vid Nordpolen byter plats och polarvirveln minskar tillfälligt. Följden blir att extrem kyla flyter ut över norra hemisfären under några veckor. Inträffar fenomenet får vi sannolikt se en ökad efterfrågan och därmed högre elpriser under ett antal veckor.

Som en följd av risken för SSW, minskat hydrologiskt överskott och kallare temperaturer än normalt de senaste veckorna har spot- och terminspriserna för Norden stigit ganska snabbt och kopplat mot de tyska elpriserna. Vid långvarig kyla kommer de nordiska elpriserna sannolikt ligga nära marginalkostnaden för gaskraft (som är det kraftslaget som oftast är sist in i produktionstrappan och som ofta sätter priset på kontinenten vintertid. Marginalkostnaden för gaskraftproduktion ligger i skrivande stund kring 1kr/kWh).

Förändringar i produktionsmix och i elnätskapacitet gör det extra svårt för marknaden att prognostisera prisutvecklingen. Utfallsrummet för de kommande kvartalen är ovanligt stort.

Vanliga frågor och svar

Erbjuder ni fast elpris?

Vi har valt att inte erbjuda fastprisavtal

Just nu är energimarknaden rejält svängig och priset för el varierar mycket och vilket ökar riskerna både för dig som kund och oss som elleverantör. Det gör att vi har valt att sluta sälja fastprisavtal.
En del elhandelsföretag fortsätter att erbjuda fastprisavtal med längre bindningstider, och till extremt höga priser. Om man trots detta vill binda priset så bör man komma ihåg att prisnivån blir extremt hög under hela bindningstiden.

Hos oss kan du istället välja mellan ett rörligt elpris och ett timpris. Vi tittar på att lansera andra typer av produkter som alternativ till fastprisavtal inom kort.


Läs mer om våra elavtal
Vad är skillnaden på rörligt elpris och timpris?

Kort sammanfattat är timpris individuellt – det du gör påverkar din kostnad, jämfört med rörligt elpris som sätts utifrån hur en grupp kunder väljer att förbruka sin el. Om det rörliga elpriset ska påverkas nämnvärt behöver alla kunder agera på prissignaler. Läs mer om skillnaden nedan.


Rörligt elpris – ett snittpris från månaden innan

Ett rörligt elpris varierar från månad till månad. Ditt kWh-pris följer alltså prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool och baseras på ett snitt på föregående månad. Priset kan därför röra sig både uppåt och nedåt från månad till månad. Under vilka timmar på dygnet du använder din el påverkar inte priset med detta avtal. Det slutgiltiga priset du betalar baseras på totalt antal kWh du gjort av med under en månad.

Timpris (Rörligt elpris timme för timme)

Timpris ger dig det senaste börspriset på el varje timme. Du betalar det elpris som är precis vid den tidpunkt som du använder elen. Det gör att du själv kan påverka priset genom din elanvändning. Du har alltså möjlighet att sänka dina elkostnader genom att anpassa din elanvändning till perioder när elpriset är lägre. Till exempel kan du tvätta, köra diskmaskinen eller ladda elbilen på natten, när elpriset normalt sett är som lägst.

I vår app håller du enkelt koll på timpriserna under dygnet. Gå till Prognos ➡ Dagens spot-priser och börja planera din elanvändning.


Läs mer om våra elavtal
Hur fungerar prissättningen på el?

En stor skillnad mot andra marknader är att det är mycket svårt att lagra elektricitet. Visserligen hjälper vattendammar för vattenkraft och lager för eldade kraftverk, men el måste produceras vid exakt samma tillfälle som den konsumeras. Det ställer krav på en dynamik i elnätet, och att stora aktörer kan förutspå och parera förändringar i förbrukning och förutsättningar.

Prissättningen på den Nordiska elmarknaden baseras mestadels på väder, då cirka 60 procent av Nordens elproduktion kommer från vattenkraft. Vilka nivåer som finns i vattenkraftverkens dammar och hur mycket det kommer att blåsa är avgörande, och där spelar bland annat nederbörd och snöavsmältning en viktig roll. Det gör att låga nivåer i vattenreservoarer kan översättas till att elpriset är högre. Men det finns fler aspekter som spelar in på hur elen prissätts, såsom de olika årstiderna, kostnad för bränsle (kol, olja gas), export- och importmöjligheter.

Vad påverkar elpriset?

Det finns flera olika faktorer som påverkar elpriset. Här kan du läsa mer om några av dem.

Elmarknad 2023-12-05 10:23
Marknadsläge december
Prognos Svårt att prognostisera prisutvecklingen till följd av förändringar i produktionsmix och elnätskapacitet. Påverkande faktorer Hydrologiska balansen ligger på överskott. Risk för SSW. Kalla temperaturer. Marknadskommentar december November var...
Elmarknad 2023-11-03 08:58
Marknadsläge november
Prognos Svårt att prognostisera prisutvecklingen till följd av förändringar i produktionsmix och elnätskapacitet. Påverkande faktorer Hydrologiska balansen ligger på överskott. Goda lager av gas i Europa. Milda temperaturer. Kontinentala...
Elmarknad 2023-10-06 08:45
Marknadsläge oktober
Prognos Svårt att prognostisera prisutvecklingen till följd av förändringar i produktionsmix och elnätskapacitet. Påverkande faktorer Hydrologiska balansen ligger på överskott. Goda lager av gas i Europa. Milda temperaturer. Kontinentala...
Elmarknad 2023-09-06 08:12
Marknadsläge september
Prognos Elpriserna kommer sannolikt att stiga i takt med en ökad efterfrågan. Påverkande faktorer Hydrologiska balansen ligger på överskott. Goda lager av gas i Europa. Ökad efterfrågan. Kontinentala terminspriser...
Elmarknad 2023-08-17 12:55
Marknadsläge augusti
Prognos Negativa priser till följd av mycket nederbörd och vind. Påverkande faktorer Gaspriserna ligger stilla. Oljepriserna stiger pga ökad efterfrågan. Kontinentala terminspriser ligger högre än Norden, vilket påverkar oss...
Elmarknad 2023-06-16 13:31
Marknadsprognos inför juni-juli
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling
Elmarknad 2023-05-03 15:53
Marknadsprognos inför maj
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling
Elmarknad 2023-04-11 11:03
Marknadsprognos inför april
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling.
Elmarknad 2023-03-03 12:44
Marknadsprogons inför mars
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling.
Elmarknad 2023-02-03 11:33
Marknadskommentar februari
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling.
Elmarknad 2023-01-12 09:53
Marknadskommentar januari
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling.
Elmarknad 2022-12-27 07:45
Marknadskommentar inför jul och nyår
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling.
Elmarknad 2022-11-17 09:23
Elmarknadsprognos inför december
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling.
Elmarknad 2022-10-19 11:30
Elmarknadsprognos inför november
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling
Elmarknad 2022-09-29 15:32
Elmarknadsprognos inför oktober
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling.
Elmarknad 2022-09-15 13:22
Elmarknadsprognos september
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling