Publicerad 29 september, 2022

Elmarknadsprognos oktober

Prognos

Elpriserna fortsätter att vara höga och med en oerhörd variation både under dygnet men även mellan olika dagar.

Påverkande faktorer

Högre medvetenhet om sin energiförbrukning.

Angrepp på gasinfrastruktur.

Låga nivåer i norska vattenkraftsdammar.

Marknadskommentarer

Elmarknaden befinner sig i ett krisläge, där det finns risk för både energi och effektbrist. Orsaken är en blandning av flera av varandra oberoende och olyckliga omständigheter. Där några orsaker belyses nedan:

Många länder har samtidigt beslutat sig för att sluta producera el med hjälp av kärnkraft och ersätta produktionsbortfallet med vind-, sol- och gaskraft. Om vinden inte blåser och vi har som i dagsläget brist på alternativ så som gas och kol får detta extrema effekter på elpriset.

Elpriserna fortsätter att vara höga och med en oerhörd variation både under dygnet men även mellan olika dagar. Orsaken till fluktuationerna är låga vattenmagasin i sydöstra Norge där producenterna försöker hushålla med sin vattentillgång, de kontinentala länderna försöker hushålla med kol och gaskraft vilket gör att dagar som är vindfattiga och därmed lite vindkraftsproduktion får väldigt höga elpriser. Vi går nu in i en den s.k. värmesäsongen i norra Europa, vilket innebär att efterfrågan på el ökar som en följd av mindre solinstrålning och lägre temperaturer.

Elterminerna som bestämmer priset på fasta avtal indikerar fortsatt extremt höga elpriser under vintern och där i vissa länder och under vissa tider inte längre är produktionsresurser som sätter elpriset utan kostnaden för minskad elkonsumtion som sätter elpriset. Prisfluktuationerna fortsätter att vara extrem och på en månad har priset för el med leverans i vinter nära nog halverats. Det finns fortsatt risk för ransonering (med extremt höga elpriser som följd). Fortfarande är inte det helt klart vilken typ av stöd konsumenter i Sverige kommer att få från staten.

Angreppet på gasinfrastrukturen i Östersjön nyligen är att beteckna som ”spiken i kistan” för leverans via dessa ledningar och i skrivande stund har Gazprom uttalat att de avser att stänga av gasleveranser mot Ukraina. Detta får såklart konsekvenser för energitillgången i Europa, i synnerhet när det gäller att fylla upp gaslagren till nästa vinter, allt annat lika.

Dagens prisnivåer är på intet sätt långsiktigt hållbara. Vi kommer med största sannolikhet att få se en återgång till betydligt lägre elpriser, men hur nära i framtiden och vad som blir det nya normala återstår att se. Vi kan konstatera att energisystem tar tid att bygga och upprätthålla, det är extremt dyrt och tar lång tid att bygga ut elnät likväl som att bygga ny storskalig produktion.

Vi tror att det snabbaste sättet att få en mer human prisbild på el är att som användare av energi bli mer flexibel och i det korta perspektivet minska sin förbrukning så mycket som möjligt. Om samtliga konsumenter blir mer flexibel och gör liknande insatser när vi använder energi genom att tillfälligt tillåta oss att sänka innetemperaturen några grader, tvätta och diska på natten, ladda elbilen på natten (och inte mer än nödvändigt), stänga av den elektriska handdukstorken osv. så skulle vi sannolikt få betydligt lägre elpriser och kanske till och med slippa en djupare lågkonjunktur.

Vanliga frågor och svar

Vad är orsaken till att elpriserna stigit?

Elmarknaden befinner sig i ett krisläge, där det finns risk för både energi och effektbrist. Orsaken är en blandning av flera av varandra oberoende och olyckliga omständigheter. Där några orsaker belyses nedan:

Många länder har samtidigt beslutat sig för att sluta producera el med hjälp av kärnkraft och ersätta produktionsbortfallet med vind-, sol- och gaskraft. Om vinden inte blåser och vi har som i dagsläget brist på alternativ så som gas och kol får detta extrema effekter på elpriset.

Elpriserna fortsätter att vara höga och med en oerhörd variation både under dygnet men även mellan olika dagar. Orsaken till fluktuationerna är låga vattenmagasin i sydöstra Norge där producenterna försöker hushålla med sin vattentillgång, de kontinentala länderna försöker hushålla med kol och gaskraft vilket gör att dagar som är vindfattiga och därmed lite vindkraftsproduktion får väldigt höga elpriser. Vi går nu in i en den s.k. värmesäsongen i norra Europa, vilket innebär att efterfrågan på el ökar som en följd av mindre solinstrålning och lägre temperaturer.

Elterminerna som bestämmer priset på fasta avtal indikerar fortsatt extremt höga elpriser under vintern och där i vissa länder och under vissa tider inte längre är produktionsresurser som sätter elpriset utan kostnaden för minskad elkonsumtion som sätter elpriset. Prisfluktuationerna fortsätter att vara extrem och på en månad har priset för el med leverans i vinter nära nog halverats. Det finns fortsatt risk för ransonering (med extremt höga elpriser som följd). Fortfarande är inte det helt klart vilken typ av stöd konsumenter i Sverige kommer att få från staten.

Angreppet på gasinfrastrukturen i Östersjön nyligen är att beteckna som ”spiken i kistan” för leverans via dessa ledningar och i skrivande stund har Gazprom uttalat att de avser att stänga av gasleveranser mot Ukraina. Detta får såklart konsekvenser för energitillgången i Europa, i synnerhet när det gäller att fylla upp gaslagren till nästa vinter, allt annat lika.

Dagens prisnivåer är på intet sätt långsiktigt hållbara. Vi kommer med största sannolikhet att få se en återgång till betydligt lägre elpriser, men hur nära i framtiden och vad som blir det nya normala återstår att se. Vi kan konstatera att energisystem tar tid att bygga och upprätthålla, det är extremt dyrt och tar lång tid att bygga ut elnät likväl som att bygga ny storskalig produktion.

Vi tror att det snabbaste sättet att få en mer human prisbild på el är att som användare av energi bli mer flexibel och i det korta perspektivet minska sin förbrukning så mycket som möjligt. Om samtliga konsumenter blir mer flexibel och gör liknande insatser när vi använder energi genom att tillfälligt tillåta oss att sänka innetemperaturen några grader, tvätta och diska på natten, ladda elbilen på natten (och inte mer än nödvändigt), stänga av den elektriska handdukstorken osv. så skulle vi sannolikt få betydligt lägre elpriser och kanske till och med slippa en djupare lågkonjunktur.


Läs mer här
Varför erbjuder ni inte fast elpris?

Fastprisavtal på paus
Just nu är energimarknaden rejält svängig och priset för el varierar mycket. Det gör att vi för tillfället har valt att pausa våra fastprisavtal. Särskilt kunder i elområde 3 och 4 påverkas av de varierande elpriserna. Gränsen mellan område 2 och 3 går precis norr om Gävle.

En del elhandelsföretag fortsätter att erbjuda fastprisavtal med längre bindningstider, och historiskt sett, ovanligt höga priser. Hos oss kan du istället välja mellan ett rörligt elpris och ett timpris. Vi vet i dagsläget inte när vi kommer att erbjuda andra avtalsformer igen men följer utvecklingen noga för att kunna erbjuda dig flera olika alternativ.

Läs mer om de olika avtalen på denna sida.

Vad är skillnaden på rörligt elpris och timpris?

Kort sammanfattat är timpris individuellt – det du gör påverkar din kostnad, jämfört med rörligt elpris som sätts utifrån hur en grupp kunder väljer att förbruka sin el. Om det rörliga elpriset ska påverkas nämnvärt behöver alla kunder agera på prissignaler. Läs mer om skillnaden nedan.


Rörligt elpris – ett snittpris från månaden innan

Ett rörligt elpris varierar från månad till månad. Ditt kWh-pris följer alltså prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool och baseras på ett snitt på föregående månad. Priset kan därför röra sig både uppåt och nedåt från månad till månad. Under vilka timmar på dygnet du använder din el påverkar inte priset med detta avtal. Det slutgiltiga priset du betalar baseras på totalt antal kWh du gjort av med under en månad.

Timpris (Rörligt elpris timme för timme)

Timpris ger dig det senaste börspriset på el varje timme. Du betalar det elpris som är precis vid den tidpunkt som du använder elen. Det gör att du själv kan påverka priset genom din elanvändning. Du har alltså möjlighet att sänka dina elkostnader genom att anpassa din elanvändning till perioder när elpriset är lägre. Till exempel kan du tvätta, köra diskmaskinen eller ladda elbilen på natten, när elpriset normalt sett är som lägst.

I vår app håller du enkelt koll på timpriserna under dygnet. Gå till Prognos ➡ Dagens spot-priser och börja planera din elanvändning.


Läs mer om våra elavtal
Hur fungerar prissättningen på el?

En stor skillnad mot andra marknader är att det är mycket svårt att lagra elektricitet. Visserligen hjälper vattendammar för vattenkraft och lager för eldade kraftverk, men el måste produceras vid exakt samma tillfälle som den konsumeras. Det ställer krav på en dynamik i elnätet, och att stora aktörer kan förutspå och parera förändringar i förbrukning och förutsättningar.

Prissättningen på den Nordiska elmarknaden baseras mestadels på väder, då cirka 60 procent av Nordens elproduktion kommer från vattenkraft. Vilka nivåer som finns i vattenkraftverkens dammar och hur mycket det kommer att blåsa är avgörande, och där spelar bland annat nederbörd och snöavsmältning en viktig roll. Det gör att låga nivåer i vattenreservoarer kan översättas till att elpriset är högre. Men det finns fler aspekter som spelar in på hur elen prissätts, såsom de olika årstiderna, kostnad för bränsle (kol, olja gas), export- och importmöjligheter.

Elmarknad 2022-09-15 13:22
Elmarknadsprognos september
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling