Publicerad 12 januari, 2023

Prognos inför januari

Prognos

Spotpriset har fallit kraftigt.

Påverkande faktorer

Mer regn och mildare väder, men fortsatt stor osäkerhet på elmarknaden.

Priset för kol och gas har fallit kraftigt.

Lagren för naturgas minskar i Europa.

Marknadskommentar januari

Spotpriset har fallit den senaste tiden och marknadens förväntningar för elpriset det kommande året, de så kallade terminspriserna, har även de fallit kraftigt i pris. Orsaken är att väderprognoserna indikerar mer nederbörd och mildare temperaturer de närmsta månaderna för hela västra Europa, samtidigt som priset för kol och gas har fallit kraftigt. Detta orsakat av milda väderprognoser, relativt välfyllda lager och en minskad efterfrågan på grund av konjunkturnedgång.

Marknadspriset för flytande naturgas i Europa ligger i skrivande stund lägre än i Asien. Det gör att gasen flödar till Asien istället för till Europa, vilket på sikt skapar urholkade lager av gas i Europa. Det här kan bli problematiskt till nästa vinter. Marknaden bedömer att vi sannolikt har passerat den dyraste månaden för denna vinter.

Förändringar i väderprognoser, överföringskapacitet mellan länder eller i stora produktionsanläggningar kan få stor marknadspåverkan på väldigt kort tid vilket är viktigt att komma ihåg.

Vanliga frågor och svar

Varför erbjuder ni inte fast elpris?

Vi har valt att inte erbjuda fastprisavtal

Just nu är energimarknaden rejält svängig och priset för el varierar mycket och vilket ökar riskerna både för dig som kund och oss som elleverantör. Det gör att vi har valt att sluta sälja fastprisavtal.
En del elhandelsföretag fortsätter att erbjuda fastprisavtal med längre bindningstider, och till extremt höga priser. Om man trots detta vill binda priset så bör man komma ihåg att prisnivån blir extremt hög under hela bindningstiden.

Hos oss kan du istället välja mellan ett rörligt elpris och ett timpris. Vi tittar på att lansera andra typer av produkter som alternativ till fastprisavtal inom kort.


Läs mer om de olika avtalen på denna sida
Vad är skillnaden på rörligt elpris och timpris?

Kort sammanfattat är timpris individuellt – det du gör påverkar din kostnad, jämfört med rörligt elpris som sätts utifrån hur en grupp kunder väljer att förbruka sin el. Om det rörliga elpriset ska påverkas nämnvärt behöver alla kunder agera på prissignaler. Läs mer om skillnaden nedan.


Rörligt elpris – ett snittpris från månaden innan

Ett rörligt elpris varierar från månad till månad. Ditt kWh-pris följer alltså prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool och baseras på ett snitt på föregående månad. Priset kan därför röra sig både uppåt och nedåt från månad till månad. Under vilka timmar på dygnet du använder din el påverkar inte priset med detta avtal. Det slutgiltiga priset du betalar baseras på totalt antal kWh du gjort av med under en månad.

Timpris (Rörligt elpris timme för timme)

Timpris ger dig det senaste börspriset på el varje timme. Du betalar det elpris som är precis vid den tidpunkt som du använder elen. Det gör att du själv kan påverka priset genom din elanvändning. Du har alltså möjlighet att sänka dina elkostnader genom att anpassa din elanvändning till perioder när elpriset är lägre. Till exempel kan du tvätta, köra diskmaskinen eller ladda elbilen på natten, när elpriset normalt sett är som lägst.

I vår app håller du enkelt koll på timpriserna under dygnet. Gå till Prognos ➡ Dagens spot-priser och börja planera din elanvändning.


Läs mer om våra elavtal
Hur fungerar prissättningen på el?

En stor skillnad mot andra marknader är att det är mycket svårt att lagra elektricitet. Visserligen hjälper vattendammar för vattenkraft och lager för eldade kraftverk, men el måste produceras vid exakt samma tillfälle som den konsumeras. Det ställer krav på en dynamik i elnätet, och att stora aktörer kan förutspå och parera förändringar i förbrukning och förutsättningar.

Prissättningen på den Nordiska elmarknaden baseras mestadels på väder, då cirka 60 procent av Nordens elproduktion kommer från vattenkraft. Vilka nivåer som finns i vattenkraftverkens dammar och hur mycket det kommer att blåsa är avgörande, och där spelar bland annat nederbörd och snöavsmältning en viktig roll. Det gör att låga nivåer i vattenreservoarer kan översättas till att elpriset är högre. Men det finns fler aspekter som spelar in på hur elen prissätts, såsom de olika årstiderna, kostnad för bränsle (kol, olja gas), export- och importmöjligheter.

Vad påverkar elpriset?

Det finns flera olika faktorer som påverkar elpriset. Här kan du läsa mer om några av dem.

Elmarknad 2022-12-27 07:45
Marknadskommentar inför jul och nyår
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling.
Elmarknad 2022-11-17 09:23
Elmarknadsprognos inför december
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling.
Elmarknad 2022-10-19 11:30
Elmarknadsprognos inför november
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling
Elmarknad 2022-09-29 15:32
Elmarknadsprognos inför oktober
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling.
Elmarknad 2022-09-15 13:22
Elmarknadsprognos september
Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling