Vi lanserar nya elavtal – Vilket passar dig?

Elmarknaden har förändrats. Som elhandelsbolag erkänner vi att vanliga fastprisavtal inte längre motsvarar de förändrade behoven hos våra kunder eller vår affärsmodell. Med ett fokus på innovation och hållbarhet har vi därför utvecklat två nya elavtal som ger våra kunder flexibilitet, kontroll och möjlighet att aktivt bidra till en mer hållbar elkonsumtion. Produkterna kompletterar de rörliga priserna och är utformade för att passa olika livsstilar och behov. Vi introducerar Bundet profilpris och IndeXel. Vilket elavtal passar dig?

Bundet profilpris – Ett modernt och förmånligt avtal

Bundet profilpris är ett modernt elavtal i två delar. Huvuddelen är fast under hela avtalsperioden vilket gör att du kan känna dig trygg. Den andra delen – profilen – varierar varje månad. Profilpriset beror på hur elen används under dygnet och hur elen prissätts per timme på börsen. Påverka priset på din faktura och bidra till en bättre miljö genom att styra din elanvändning när elpriset på börsen är lågt.

  • Huvuddelen av avtalet är fast.
  • Förmånligt upplägg utan höga påslag.
  • Välj mellan avtal på 1 eller 2 år.

Teckna Bundet profilpris

IndeXel – Jämn och trygg elkostnad över tid

Elmarknaden kan vara instabil och priserna kan svänga snabbt mellan högt och lågt. Med IndeXel får du ett elpris som följer, men dämpar svängningarna. Vårt erfarna elhandelsteam gör prognoser och köper in el löpande över en 12 månaders period. På så sätt kan vi jämna ut pristoppar och -dalar och kan därmed erbjuda dig ett schysst pris och en jämnare och tryggare månadskostnad över tid.

  • Förvaltat av vårt elhandelsteam.
  • Stabilare priskurva.
  • Välj mellan timpris och månadspris.

Teckna IndeXel

Rörligt elpris – Varierar med marknadspriset

För dig som föredrar att navigera elmarknadens upp- och nedgångar direkt, fortsätter vårt rörliga elpris att vara ett attraktivt alternativ. Med möjligheten att välja mellan tim- och månadspris, ger det rörliga elpriset dig friheten att anpassa din elanvändning efter marknadens förändringar. Denna flexibilitet är idealisk för dig med smart hemteknologi eller för dig som kan anpassa din förbrukning för att maximera besparingarna.

  • Flexibel avtalsform.
  • Se priser och få smarta tips i vår app.
  • Välj mellan timpris och månadspris.

Teckna Rörligt elpris

Oavsett vilket av våra elavtal du väljer, får du ett avtal som bättre reflekterar både dagens och morgondagens behov. Teckna ditt nya elhandelsavtal idag.

Publicerades den 14 mars, 2024.

Gå till nyhetsarkiv