Så fungerar bundet profilpris

Elmarknaden har förändrats och vi behöver tänka nytt. Bundet profilpris är ett modernt elavtal i två delar. Huvuddelen är fast under hela avtalsperioden. Den andra delen – profilen – varierar varje månad. Profilpriset beror på hur elen används under dygnet och hur elen prissätts per timme på börsen. Påverka priset på din faktura och bidra till en bättre miljö genom att styra din elanvändning när elpriset på börsen är lågt. I Gävle Energis app kan du se det aktuella spotpriset – och mycket mer som gör att du får ännu bättre koll på din energianvändning.

  • 100 % förnybar el
  • Huvuddelen av avtalet är fast
  • 12 eller 24 månaders bindningstid och ingen uppsägningstid
  • Fast månadsavgift på 39 kr/månaden

Ladda ner appen

I appen kan du bland annat följa din energianvändning, se fakturor och driftinfo.
Läs mer om appen

Vanliga frågor och svar om bundet profilpris

Bundet profilpris är ett modernt elavtal i två delar. Huvuddelen är fast under hela avtalsperioden. Den andra delen – profilen – varierar varje månad. Profilpriset beror på hur elen används under dygnet och hur elen prissätts per timme på börsen.

Bundet profilpris består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen – profilen – varierar varje månad. Har du däremot ett traditionellt fastprisavtal så betalar du samma elpris under hela perioden. Bundet profilpris är ofta mer förmånligt än ett vanligt fastprisavtal eftersom upplägget innebär att vi som elhandelsbolag inte behöver ta ut höga riskpåslag.

Profilpriset beräknas varje månad genom att jämföra din specifika inköpskostnad av el mot börsens timspotpris och medelpriset på el på börsen för samma period i ditt elområde.

Exempelvis för oktober var anläggningens inköpskostnad av el mot Nord Pool 62 öre/kWh. Medelpriset på Nord Pool för motsvarande period var 57 öre/kWh. Profilen blir i det här fallet 62 minus 57 öre/kWh det vill säga 5 öre/kWh.

Ja, påverka priset på din faktura och bidra till en bättre miljö genom att styra din elanvändning till när elpriset på börsen är lågt. I Gävle Energis app kan du se det aktuella spotpriset – och mycket mer som gör att du får ännu bättre koll på din energianvändning.

Ja, för att få Bundet profilpris måste din elmätare vara timavräknad.

Om din elmätare inte är anpassad för timavräkning kommer vi beställa det av din nätägare och du får Bundet profilpris med ett genomsnittspris till en början. Mätarbytet är kostnadsfritt och nätägaren har upp till tre månader på sig att genomföra mätarbytet. Oftast tar det kortare tid än så.