Tryggt

Slipp kemikalierna till den separata kylanläggningen i din fastighet.

Enkelt

En central anläggning för kyla där vi tar hand om allt.

Klimatsmart

Vi använder det svala vattnet i Gavleån för att kyla fjärrkylavattnet med. Helt naturligt.

Bytet från satellitlösningar till fjärrkyla minskar utsläppen av koldioxid med 75 procent.

Peter Rosenkvist, affärsområdeschef.

Varför fjärrkyla?

Fjärrkyla passar perfekt för såväl kontor och offentliga miljöer som serverhallar och industrier.

Fördelarna med fjärrkyla är samma som med fjärrvärme. Det är tryggt, enkelt och klimatsmart. Dessutom förbättras miljön i fastigheten när de lokala kylmaskinerna tas bort. Då försvinner även buller och giftiga kemikalier samtidigt som det frigörs utrymme då kylmaskiner ofta kan ta mycket plats.

Det innebär också att man minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser i stor utsträckning. Vår fjärrkyla i huvudnätet i Gävle släpper ut 0,82 g koldioxidekvivalenter per kWh.

Bra för både miljö och plånbok

Förutom alla miljövinster är det ekonomiskt lönsamt för fastighetsägare att byta till fjärrkyla. Då slipper man utgifterna för underhåll och annan finansiering av en egen ofta energikrävande kylanläggning. Vi garanterar driften.

Högaktuellt med kyla Fastighetsbolaget Castellum är en av våra fjärrkylakunder.
Illustration som visar hur fjärrkylaprocessen fungerar.

Så fungerar fjärrkyla

Fjärrkylan i Gävle produceras i vår centrala kylproduktionsanläggning Bore. I anläggningen används kallt åvatten från Gavleån för att kyla ner fjärrkylavattnet. När temperaturen i Gavleån är för hög används istället kylmaskiner.

Tekniken med kombinationen av åvattnet och kylmaskinerna kräver mindre elenergi än om alla byggnader skulle ha en egen kylmaskin. Det gör Bore till en mycket klimatsmart anläggning som kan producera mer kyla med mindre energi.

När fjärrkylevattnet har kylts till sex grader pumpas det därefter genom ledningar i ån till centrala Gävle. Där används kylan till att svalka luften i allt från kontorslokaler till serverhallar.

Låter det intressant?

Kontakta oss så hjälper vi dig utifrån dina förutsättningar.

Roger Roos
Säljare
026-17 86 61
Mejla