Fjärrkyla passar perfekt för såväl kontor och offentliga miljöer som serverhallar och industrier.

Fördelar med fjärrkyla

Fördelarna med fjärrkyla är samma som med fjärrvärme. Det är tryggt, enkelt och klimatsmart. Dessutom förbättras miljön i fastigheten när de lokala kylmaskinerna tas bort. Då försvinner även buller och giftiga kemikalier samtidigt som det frigörs utrymme då kylmaskiner ofta kan ta mycket plats.

Det innebär också att man minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser i stor utsträckning. Vår fjärrkyla i huvudnätet i Gävle släpper ut 0,82 g koldioxidekvivalenter per kWh.

Bra för både miljö och plånbok

Förutom alla miljövinster är det ekonomiskt lönsamt för fastighetsägare att byta till fjärrkyla. Då slipper man utgifterna för underhåll och annan finansiering av en egen ofta energikrävande kylanläggning. Vi garanterar driften.

Så fungerar fjärrkyla

Kylan produceras i en central anläggning där fjärrkylavatten kyls ner och skickas ut till fastigheter genom ledningar under marken. I fastigheten finns en värmeväxlare som leder kylan vidare till luftkonditioneringssystemet som i sin tur kyler luften i lokalerna.

En central kylaanläggning

Vår fjärrkylacentral ligger på Södra Skeppsbron i centrala Gävle. Där lånar vi svalt vatten från Gavleån som kyler ner vattnet i fjärrkylaledningarna. Vattnet hålls i varsitt slutet system och blandas aldrig.

– Bytet från satellitlösningar till fjärrkyla minskar utsläppen av koldioxid med 75 procent, säger Peter Rosenkvist, affärsområdeschef för fjärrvärme och fjärrkyla.

Det innebär att fjärrkyla i hög grad kommer bidra till målet ur kommunens miljöstrategiska program att Gävle ska bli klimatneutralt till år 2050.

Bakgrund I september 2013 påbörjade vi byggnationerna för att förse Gävle med klimatsmart fjärrkyla. Med fjärrkyla minskas utsläppen av fossil koldioxid avsevärt vilket gör miljön till en stor vinnare. De första kunderna anslöts till fjärrkylanätet sommaren 2015.

Vad tycker våra kunder?

Fastighetsbolaget Castellum är en av våra kunder. Totalt förvaltar Castellum cirka 110 000 kvadratmeter lokalyta fördelat på ungefär 100 hyresgäster och 12 fastigheter. Här kan du läsa om vad deras affärsområdeschef säger om fjärrkylan.

Låter det intressant?

Kontakta oss så hjälper vi dig utifrån dina förutsättningar.