Minska er energianvändning

Alla byggnader med nyttjanderätt, såsom hyresrätter och bostadsrätter med en större yta än 250 kvadratmeter ska ha en godkänd energideklaration. Syftet är att minska energianvändningen.

– Fördelen med att göra en energideklaration är att upptäcka brister och se vad som behöver åtgärdas, säger Urban som är ordförande i BRF Brändströmsgatan.

Så går en energideklaration till

Joel Söderberg från Gävle Energi utförde energideklarationen hos BRF Brändströmsgatan. Bland annat samlades energistatistik från el- och fjärrvärme för det senaste året in, besiktning av värmecentral och värmesystemet utfördes och han tog en titt på fönster och dörrar samt belysningen i gemensamhetsutrymmen. Därefter lades all data in i en databas tillsammans med förslag på energibesparande åtgärder utifrån besiktningen.

– När jag lagt in all data och skrivit om åtgärder och eventuella andra kommentarer så godkänner jag energideklarationen, berättar Joel.

Urban, ordförande i BRF Brändströmsgatan.

Nöjd kund

Ett av åtgärdsförslagen var ett byte av de gamla fjärrvärmecentralerna tillsammans med nya styrutrustningar, nya cirkulationspumpar samt demontering av de gamla blandningsventilerna för varmvatten.

– Frukten av det här är att Gävle Energi är här nu och byter fjärrvärmeanläggning, det upptäcktes att det var dags att byta ut den då den var väldigt gammal. Det har gått jättebra och snabbt från att det upptäcktes till att det åtgärdas. Gävle Energi har varit lättillgängligt och haft snabb återkoppling, berättar Urban.

Då energideklarationen gjordes nyligen är det än så länge för tidigt för att säga om energianvändningen blivit mindre i föreningen men förhoppningen är att se resultat i framtiden.

– Det är väldigt troligt att energianvändningen kommer minska med alla de åtgärder som utförts, avslutar Joel.

Energideklaration Våra certifierade energiexperter energideklarerar din fastighet.