Vad innehåller deklarationen?

  • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
  • Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen. Presenteras om det finns förbättringspotential.

I deklarationen finns även information om värmesystem, ventilationssystem och om radonmätning är utförd eller inte.

När ska en Energideklaration göras?

  • Före försäljning
  • Före uthyrning
  • Om du har en fastighet som har en yta som är större än 250 kvadratmeter och som besöks av allmänheten.

Utöver detta ska även nya byggnader energideklareras inom 2 år från det att de tagits i bruk.

Intresseanmälan Energitjänster

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.gavleenergi.se/gdpr
Är du intresserad och vill veta mer?

Fyll i formuläret eller kontakta vår säljare så hjälper vi dig.

Roger Roos
Säljare
026-17 86 61
Mejla