Engagemang

För oss handlar det inte enbart om att ta ansvar för energi och infrastruktur utan också om att bidra till regionen för att skapa ett hållbart samhälle; ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Ett sätt för oss att göra skillnad där vi tillsammans verkar, lever och bor är att aktivt engagera oss i verksamheter som berör och som bidrar till en ökad livskvalitet i regionen. Genom att engagera oss brett och utanför vårt egen kärnverksamhet vill vi bidra till en positiv utveckling och en ökad attraktionskraft för Gävle och regionen.

Ett bättre Gävle

Vi vill utnyttja vår erfarenhet och kunskap om barn, ungdomar och integration.

En bra start

Aktivt arbete för att alla barn och unga ska få en bra start i livet.

Aktiv skola

Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor – skolan.

Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet skapar entreprenörer och företagande.

Familjeslanten

Vi vill bidra till en bättre livskvalitet för de som har det tufft ekonomiskt.

Matakuten

Matakuten delar ut cirka åtta ton mat varje månad till behövande.