Engagemang

Ett sätt för oss att skapa en relation med framtidens och dagens kunder är att aktivt engagera oss i verksamheter som berör och som bidrar till en ökad livskvalitet för de som verkar och bor i regionen. Genom att engagera oss på bredden och utanför vårt egen kärnverksamhet bidrar vi till en positiv utveckling och en ökad attraktionskraft för Gävle och regionen.

Ett bättre Gävle

Vi vill utnyttja vår erfarenhet och kunskap om barn, ungdomar och integration.

En bra start

Aktivt arbete för att alla barn och unga ska få en bra start i livet.

Aktiv skola

Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor – skolan.

Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet gör helt enkelt skillnad.

Familjeslanten

Vi vill bidra till en bättre livskvalitet för de som har det tufft ekonomiskt.

Matakuten

Matakuten delar ut ca åtta ton mat varje månad till behövande.