Engagemang

För oss handlar det inte enbart om att ta ansvar för energi och infrastruktur utan också om att bidra till regionen för att skapa ett hållbart samhälle; ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Tillsammans gör vi skillnad

Ett sätt för oss att göra skillnad där vi tillsammans verkar, lever och bor är att aktivt engagera oss i verksamheter som berör och som bidrar till en ökad livskvalitet i regionen. Genom att engagera oss brett och utanför vårt egen kärnverksamhet vill vi bidra till en positiv utveckling och en ökad attraktionskraft för Gävle och regionen.

Drivkraftsfonden Via Drivkraftsfonden kan vi stödja och bidra till det som är positivt för gävleborna.

Våra samarbeten

Ett bättre Gävle

Gefle IF Fotbolls hållbarhetsprogram Ett bättre Gävle ska bidra till att barn och unga växer upp i en trygg miljö. De arbetar för glädje, hänsynstagande och respekt och mot utanförskap, mobbing och segregation. Fotbollen, som världens största idrott, blir därför en naturlig inkörsport som integrerar och förenar.

Läs mer om Ett bättre Gävle

En bra start

En bra start är ett verksamhetsområde i Brynäs IF med fokus på det som händer vid sidan av isen. Det är viktigt att barn och unga känner att de ingår i en gemenskap där de får utvecklas tillsammans med andra. Vår uppgift är att i samverkan med våra partners och andra goda krafter och samhällsaktörer på olika sätt bidra till att fler barn får en bra start i sina liv.

Läs mer om En bra start

Aktiv skola

Vi sponsrar Stiftelsen Aktiv Skola som är en ideell organisation med fokus på att skapa en bättre skola i Sverige. De fokuserar på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning.

Läs mer om Aktiv skola

Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen vid namn UF-företagande.

Läs mer om Ung företagsamhet

Familjeslanten

Familjeslanten är en oberoende ideell förening med syfte att stödja och hjälpa människor att hitta lösningar i hushållsekonomiska frågor.

Läs mer om Familjeslanten

Matakuten

Ingen ska behöva vara hungrig. Det är Matakutens vision och varje år tar de tillvara på över 200 ton mat och delar ut till behövande. Mat som annars hade slängts.

Läs mer om Matakuten