Vi vill helt enkelt lyfta fram eldsjälar och vardagshjältar och tillsammans arbeta för ett bättre och mer hållbart samhälle.

Välkommen med din ansökan 1-31 mars, då är ansökningsfönstret till Drivkraftsfonden öppet.

Så fungerar Drivkraftsfonden

Genom Drivkraftsfonden vill vi främja aktiviteter och verksamheter i Gävle och i regionen. Vi tar även emot nomineringar av personer och verksamheter som utför en positiv och utvecklande insats som tillför livskvalitet för andra i vårt samhälle. 

Premiera eldsjälar och vardagshjältar som gör fritiden meningsfull för många andra, det är grunden för Drivkraftsfonden.

Ansökningar och besked

Ansökningar kan du göra mellan 1-31 mars, då är ansökningsfönstret öppet. Besked kommer början av maj.

Har du frågor om Drivkraftsfonden?

Kontakta kundservice

Vi stödjer på många olika sätt

Hur Drivkraftsfonden i slutändan kan bidra beror på vilket behov som finns, tidpunkten och vilken tillgänglighet som finns. Gävle Energi kan genom Drivkraftsfonden bistå med ekonomiska bidrag för specifika ändamål. Vi kan också nyttja vårt kunnande, våra verksamheters förmåga, vår personal eller vårt kontaktnät. Insatser kan även genomföras tillsammans med andra aktörer och samarbetspartners.

Tänk på detta i din ansökan

  • Vi premierar främst insatser som ökar hållbarhet, bidrar till livskvalitet och som är tillgängligt för så många som möjligt i samhället.
  • Ansökan ska ha en tydlig koppling till Gävle stad eller region.
  • Drivkraftsfonden strävar efter att främst genomföra punktinsatser.
  • Våra insatser ska vara religiöst och politisk obundna.
  • Ansökningar om traditionell föreningssponsring eller liknande, hänvisar vi att i stället söka samarbete eller sponsringsstöd via Gävle Energi.