Vi lyfter helt enkelt fram eldsjälar och vardagshjältar och tillsammans arbeta för ett bättre och mer hållbart samhälle.
Du söker medel från Drivkraftsfonden vid två tillfällen under året; under hela mars- och september månad.

Så fungerar Drivkraftsfonden

Genom Drivkraftsfonden främjas aktiviteter och verksamheter i Gävle och i regionen. Vi tar även emot nomineringar av personer och verksamheter som utför en positiv och utvecklande insats som tillför livskvalitet för andra i vårt samhälle. 

Vi lyfter gärna fram eldsjälar och vardagshjältar som gör fritiden meningsfull för många andra, det är grunden för Drivkraftsfonden.

Gävle Energi kan genom Drivkraftsfonden stötta med ekonomiska bidrag för specifika ändamål. Vi kan också använda vårt kunnande, våra verksamheters förmåga, vår personal eller vårt kontaktnät. Insatser kan även genomföras tillsammans med andra aktörer och samarbetspartners.

Ansökan

Ansökningar kan göras 1–31 mars och 1–30 september. Besked kommer i början av maj respektive november.

Har du frågor om Drivkraftsfonden?

Kontakta kundservice

Tänk på detta inför din ansökan

  • Vi premierar främst insatser som ökar hållbarhet, bidrar till livskvalitet och som är tillgängligt för så många som möjligt i samhället.
  • Ansökan ska ha en tydlig koppling till Gävle stad eller region.
  • Drivkraftsfonden strävar efter att genomföra punktinsatser.
  • Våra insatser ska vara religiöst och politisk obundna.
  • Ansökningar om traditionell föreningssponsring eller liknande, hänvisar vi att i stället söka samarbete eller sponsringsstöd via Gävle Energi.

Ansök

Ansökningsformuläret är öppet två gånger per år; under mars och september

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer här.
Tänk på att inte lämna ut integritetskänslig information i meddelande-/fritextfältet.