Upphandlingar

De upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen och genomförs av Gävle Energi AB, Gävle Energi Elnät AB, Gävle Kraftvärme AB och Bionär Närvärme AB ska enligt lag publiceras i en allmänt tillgänglig databas. Vi har valt att använda samma annonsdatabas som Gävle Kommun vilket är KommersAnnons.

Annonserade upphandlingar

Ni kan beställa aktuella förfrågningsunderlag via annonserna.

Uppförandekod

Vi håller en hög hållbarhetsprofil och förväntar oss detsamma av våra leverantörer. Läs mer om det i vår uppförandekod nedan.

Lagkrav på e-fakturering för leverantörer

Sedan den 1 april 2019 ska alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK faktureras med e-faktura. Observera att pdf inte är ett godkänt format.

Vi informerade alla våra leverantörer om lagändringen via brev i maj 2019. Om du har frågor om lagen och olika typer av lösningar för e-fakturering är du välkommen att mejla oss på e-faktura@gavleenergi.se.

Lagkravet gäller alla våra bolag: Gävle Energi AB, Gävle Energi Elnät AB, Gävle Kraftvärme AB, Gävle Energisystem AB, Bionär Närvärme AB samt Gästrike Ekogas AB.