fbpx

Om fjärrvärme

Om fjärrvärme

Våra kunder gillar vår fjärrvärme för att det är tryggt, enkelt och bekvämt. Dessutom är den klimatsmart eftersom vår fjärrvärme kommer från 100 % förnybara energikällor.


Att vår fjärrvärme är 100 % förnybar beror till stor del på vårt nära samarbete med BillerudKorsnäs pappersbruk. Ta en titt på den här filmen som kortfattat beskriver hur fjärrvärmen i Gävle fungerar.

Restvärme från industrin

I ett pappersbruk som BillerudKorsnäs används mycket energi i form av el och ånga. En del av energin omvandlas till värme. I normala fall går den värmen till spillo men genom vårt samarbete med industrin kan vi skicka ut värmen till Gävles fjärrvärmenät för att värma Gävles hus och lokaler.

Kraftvärmeverk med förnybart bränsle

När restvärmen från industrin inte räcker till, exempelvis under vintertid när det är extra kallt, producerar vi även värme i kraftvärmeanläggningarna Johannes och Bomhus Energi. Då använder vi bränsle från förnybara energikällor så som rester från skogsindustrin och returträ från återvinningscentraler. På så sätt används naturens resurser så lite som möjligt till att värma ditt hus med fjärrvärme.

Miljövärden i toppklass

Det här gör att vi har ett av Sveriges klimatsmartaste fjärrvärmenät. Det är vi mycket stolta över. 

Fjärrvärme är klimatsmart eftersom den produceras av resurser som annars skulle ha gått till spillo. Vår fjärrvärme kommer dessutom från 100 % förnybara energikällor.

Fjärrvärmenätet i Gävle

Vår fjärrvärme är uppvärmt varmvatten som värms upp av restvärme från industrin eller från våra biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar som levereras ut till fastigheter och villor. Vattnet transporteras genom välisolerade rör som oftast är nergrävda i marken. Det heta vattnet leds via rören till husets värmecentral, där vattnet används för att värma upp husets element och vatten. Därefter pumpas det avkylda vattnet tillbaka till produktionsanläggningarna och värms upp igen. Fjärrvärmen fungerar ungefär som ett kretslopp, som alltid ser till att det finns varmvatten och värme till ditt hushåll.

Fjärrvärmecentralen

Fjärrvärmecentralen för en villa är ungefär lika stor som ett normalt överskåp i ett kök och kan hängas på väggen. I fjärrvärmecentralen finns två värmeväxlare där den ena värmer dina element och den andra vattnet. Båda värms upp med hetvattnet från fjärrvärmenätet som är ett helt avskilt system. Fjärrvärmecentralen luktar inte, låter inte och behöver i stort sett ingen tillsyn.

Det varierar mellan olika fjärrvärmenät och energibolag men hos oss är det vi som äger och ansvarar för driften av fjärrvärmecentralerna. Det innebär att det enda du behöver göra om något krånglar med din fjärrvärme är att ringa och felanmäla till vår driftcentral på telefon 026 – 17 85 60. Vi har jour dygnet runt, året runt och hjälper dig. 

 

Att vår fjärrvärme är 100 % förnybar beror till stor del på vårt nära samarbete med BillerudKorsnäs pappersbruk. Ta en titt på den här filmen som kortfattat beskriver hur fjärrvärmen i Gävle fungerar.

Restvärme från industrin

I ett pappersbruk som BillerudKorsnäs används mycket energi i form av el och ånga. En del av energin omvandlas till värme. I normala fall går den värmen till spillo men genom vårt samarbete med industrin kan vi skicka ut värmen till Gävles fjärrvärmenät för att värma Gävles hus och lokaler.

Kraftvärmeverk med förnybart bränsle

När restvärmen från industrin inte räcker till, exempelvis under vintertid när det är extra kallt, producerar vi även värme i kraftvärmeanläggningarna Johannes och Bomhus Energi. Då använder vi bränsle från förnybara energikällor så som rester från skogsindustrin och returträ från återvinningscentraler. På så sätt används naturens resurser så lite som möjligt till att värma ditt hus med fjärrvärme.

Miljövärden i toppklass

Det här gör att vi har ett av Sveriges klimatsmartaste fjärrvärmenät. Det är vi mycket stolta över. 

Fjärrvärme är klimatsmart eftersom den produceras av resurser som annars skulle ha gått till spillo. Vår fjärrvärme kommer dessutom från 100 % förnybara energikällor.

Fjärrvärmenätet i Gävle

Vår fjärrvärme är uppvärmt varmvatten som värms upp av restvärme från industrin eller från våra biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar som levereras ut till fastigheter och villor. Vattnet transporteras genom välisolerade rör som oftast är nergrävda i marken. Det heta vattnet leds via rören till husets värmecentral, där vattnet används för att värma upp husets element och vatten. Därefter pumpas det avkylda vattnet tillbaka till produktionsanläggningarna och värms upp igen. Fjärrvärmen fungerar ungefär som ett kretslopp, som alltid ser till att det finns varmvatten och värme till ditt hushåll.

Fjärrvärmecentralen

Fjärrvärmecentralen för en villa är ungefär lika stor som ett normalt överskåp i ett kök och kan hängas på väggen. I fjärrvärmecentralen finns två värmeväxlare där den ena värmer dina element och den andra vattnet. Båda värms upp med hetvattnet från fjärrvärmenätet som är ett helt avskilt system. Fjärrvärmecentralen luktar inte, låter inte och behöver i stort sett ingen tillsyn.

Det varierar mellan olika fjärrvärmenät och energibolag men hos oss är det vi som äger och ansvarar för driften av fjärrvärmecentralerna. Det innebär att det enda du behöver göra om något krånglar med din fjärrvärme är att ringa och felanmäla till vår driftcentral på telefon 026 – 17 85 60. Vi har jour dygnet runt, året runt och hjälper dig. 

 

Frågor och svar