För leverantörer

För leverantörer

Vår inköpsavdelning samordnar inköp till verksamheten och upprättar avtal.Upphandlingar

De upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen och genomförs av Gävle Energi AB, Gävle Kraftvärme AB och Bionär Närvärme AB ska enligt lag publiceras i en allmänt tillgänglig databas. Vi har valt att använda samma annonsdatabas som Inköp Gävleborg vilket är KommersAnnons.

Klicka här för att komma till våra annonserade upphandlingar. Ni kan beställa aktuella förfrågningsunderlag via annonserna.


Uppförandekod

Vi håller en hög hållbarhetsprofil och förväntar oss detsamma av våra leverantörer. Läs mer om det i vår uppförandekod nedan.

Läs mer
Hans-Åke Jonsson
Inköpsansvarig

026-17 26 87
hans-ake.jonsson@gavleenergi.se