Cookies används till en del funktioner på webbplatsen som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik och data om hur vår site används. Det finns normalt två olika typer av cookies. Den ena typen är en så kallad permanent cookie som sparar en fil på användarens enhet tills dess att filen tas bort. Den andra typen är en så kallad sessionscookie som försvinner när användaren avslutar sin webbläsare.

Behandling av personuppgifter GDPR och behandling av personuppgifter.
Läs mer

Hur tar man bort cookies?

Användaren av webbläsaren kan själv välja om denne inte vill acceptera cookies. Detta görs genom inställningar direkt i webbläsaren. Där kan användaren oftast (beroende av webbläsare) välja att inte ta emot cookies. Alla webbläsare är dock olika och fungerar på lite olika sätt. Som standard är de flesta webbläsare inställda på att acceptera coookies. Kom ihåg att om du väljer att stänga av cookies kan vissa tjänster fungera sämre eller sluta att fungera helt. Hur man stänger av cookies beror på vilken webbläsare man använder, för mer information besök webbläsarens webbsida. Ofta finns även ett hjälpavsnitt i menyfliken på webbläsaren.

För mer detaljerad information om cookies, se www.pts.se.

Våra cookies

Nedan hittar du mer information om våra system som använder och samlar in cookies.

Hur använder vi Google Analytics?
Vi använder analysverktyget Google Analytics som samlar in cookies för att samla in information om hur användaren använder webbplatsen. Google Analytics är ett tekniskt analysverktyg från Google Inc som är ett vanligt analysverktyg på webbsidor. Datan sparas på servrar i USA och Google kan överföra insamlad information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Som exempel samlas data in för att analysera vilka delar av webbplatsen som oftast besöks eller vilken tidpunkt och från vilken enhet. Syftet är att analysera webbplatsens användande och på så sätt förbättra användarupplevelsen. All data som samlas in via Google Analytics är helt anonymiserat och varken vi eller Google kan koppla insamlad data till en enskild användare. IP-adressen fångas och anonymiseras genom att maska delar av IP-adressen. Detta är en inställning som vi har valt att göra för att göra IP-adressen anonym. Mer information om Google Analytics finns på https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

Hur använder vi Hotjar?
Vi använder Hotjar för att bättre kunna förstå våra användares behov och optimera vår service och upplevelse för våra användare. Hotjar är en teknisktjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vilka användare som inte gillar en viss funktion, etc.) Det gör det möjligt för oss att utveckla och behålla vår service med användaråterkoppling. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter (i synnerhet enhetens IP-adress (fångad och lagrad endast i anonymiserad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), föredraget språk som används för att visa vår webbsida). Hotjar lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller att matcha den med ytterligare uppgifter om en enskild användare. Insamlad data sparas i 365 dagar och tas efter det bort löpande. För mer information, se Hotjars integritetspolicy genom att klicka på den här länken.

Du kan välja opt-out till skapandet av en användarprofil, vilken Hotjar lagrar data om din användning av vår webbplats och Hotjars användning och spårning av cookies på andra webbplatser genom att följa den här opt-out länken.

Hur använder vi Livechat?
Vi använder Livechat via en chatt på vår webbsida för att kommunicera med webbplatsbesökaren. Syftet är att enkelt svara på frågor och bedriva kundservice och support. Livechat är en teknisktjänst som hjälper oss att bättre kommunicera med våra användare (t.ex. vid kundserviceärenden). Livechat använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarna för att enklare kunna erbjuda support och kundservice till webbplatsbesökaren. Livechat lagrar denna information i högst 3 månader, varefter informationen löpande tas bort. Att använda chattverktyget är valfritt och personuppgifter lämnas till oss via Livechat valfritt.