fbpx

Fjärrvärme

Välj fjärrvärme till ert företag. Ni får en trygg och bekväm värme från 100 % förnybara energikällor medan vi sköter all drift, service och underhåll.

Fjärrvärme

Ett klimatsmart och kostnadseffektivt val för ert företag.

Med fjärrvärme som uppvärmningsmetod minskar de fossila koldioxidutsläppen. Vår fjärrvärme är dessutom hela 100 % förnybar och kommer bland annat från restvärme från industrin, rester från skogsindustrin och returträ.

Tryggt och leveranssäkert

Det är väldigt sällan fel på fjärrvärmenätet, vilket betyder att ni kan känna er trygga med att ha valt fjärrvärme. Om det ändå skulle råka bli något fel har vi jour dygnet runt, året runt och hjälper er direkt.

Mer än bara värme av lokaler

Fjärrvärme förknippar man kanske först och främst med att värma lokaler men det går att använda till mycket mer än så. Här ovan kan ni läsa mer om våra olika produkter.

Är ni intresserade och vill veta mer?

Fyll i formuläret eller kontakta oss gärna.

Läs mer

Markvärme

Med markvärme minskar både risken för halkolyckor och behovet av snöröjning och sandning.

Vad är markvärme?

Genom slingor i marken värms en markyta upp vintertid för att hålla dessa snö- och isfria. Markvärme används i första hand för offentliga ytor som torg, trottoarer och fotbollsplaner, men lämpar sig även för större eller mindre entréer.

På så sätt kan man minska risken för halkolyckor och behovet av snöröjning och sandning, vilket i sin tur minimerar användning av maskiner där många människor vistas.

Vid anslutning av markvärme betalas en anslutningsavgift. I leveransen ingår värmeväxlare, reglering och mätutrustning.

Är du intresserad av markvärme?

Vid intresse för att ansluta markvärme gör vi först en bedömning utifrån de praktiska och tekniska förutsättningarna för varje anslutning. Fyll i formuläret eller kontakta oss för mer information.

Entrévärme

Genom slingor i marken värms markytan framför entrén upp vintertid för marken fri från snö och is.

Vad är entrévärme?

Genom fjärrvärmeslingor i marken värms en markyta framför entrén upp vintertid för att hålla marken fri från snö och is. Entrévärme används i första hand för mindre ytor framför entréer till fastigheter.

Med entrévärme minskar både risken för halkolyckor och behovet av snöröjning och sandning, vilket i sin tur minimerar användning av maskiner där många människor vistas.

Vid anslutning av entrèvärme betalas en anslutningsavgift. I leveransen ingår värmeväxlare, reglering och mätutrustning.

Är du intresserad av entrévärme?

Vid intresse för att ansluta entrévärme gör vi först en bedömning utifrån de praktiska och tekniska förutsättningarna som finns. Fyll i forumläret eller kontakta oss för mer information.

Priser

Här kan du se de priser som just nu gäller för vår fjärrvärme till företagskunder.

Tips!

Mina sidor kan ni räkna ut er anläggnings kostnader och se hur vi beräknar ert kapacitetsbehov.

Avgifter med start 1 januari 2020 (exkl. moms)

Kapacitet
Kapacitetsavgift = K x KP
K = Kapacitetsbehov
KP = Kapacitetspris = 34,34 kr/kWh.

Lägsta tillåtna kapacitetsbehov är 140 kWh.

Säsongsuppdelat energipris (exkl. moms)

Vinterpris (januari – mars, november – december) 465,7 kr/MWh.

Vår-/höstpris (april – maj, september – oktober) 399,4 kr/MWh.

Sommarpris (juni – augusti) 152,9 kr/MWh.

Volymavdrag

Om din fjärrvärmeförbrukning är större än 100 MWh görs ett avdrag på priset varje månad enligt tabellen nedan.

Årlig förbrukning (MWh) Prisavdrag
0 – 1000 kr/MWh
101 – 25035 kr/MWh
251 – 50055 kr/MWh
501 – 150075 kr/MWh
1501 – 250095 kr/MWh
2501 – 125 kr/MWh

Byggvärme

Priset för byggvärme är 764,2 kr/MWh.

Markvärme

Priset för markvärme är 568,4 kr/MWh.

Läs mer

Vår prismodell

1 januari 2019 införde vi den nuvarande prismodellen. Här kan du läsa mer om hur prismodellen fungerar. Den gäller för företag, föreningar och organisationer.

I vår prismodell speglas kostnaden för er fjärrvärme av kostnaden för att producera fjärrvärmen. Det vill säga att den blir dyrare när den är dyrare att producera och billigare när den är billigare att producera.

Prismodellen belönar energieffektiviseringsåtgärder, vilket är bra för både plånbok och miljö.

Modellen är intäktsneutral för oss. Det vill säga att vi varken tjänar eller förlorar pengar på bytet av prismodell.

Bytet till en ny prismodell gör att vi även i framtiden att kunna fortsätta leverera enkel, bekväm och klimatsmart värme till er fastighet.

Frågor och svar